strona głównakatalog kursów językowychjak wybieramy szkoły?  miasta alfabetycznieszkoły na mapach jak rezerwować?promocje
        

 

 

 

Rozmawiaj z Polską za 2p/min. już od pierwszego dnia pobytu w Anglii.

   1. Wykręć z Anglii 24h/7 dni w tygodniu 0844 862 0023   2. Następnie wprowadź swój numer stacjonarny w Polsce 0048..
   3. To wszystko - już możesz rozmawiać - wypróbuj teraz!

2p/min na telefony komórkowe, komórki - szczegóły

  Egzamin językowy TOEFL
Inne egzaminy językowe
  
Informacje na temat egzaminów języka angielskiego: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEICKET (Key English Test)
Informacje na temat egzaminów języka angielskiego: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEICPET (Preliminary English Test)
Informacje na temat egzaminów języka angielskiego: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEICFCE (First Certificate in English)
Informacje na temat egzaminów języka angielskiego: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEIC CAE (Certificate in Advance English)
Informacje na temat egzaminów języka angielskiego: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEICCPE (Certificate of Proficiency in English)
Informacje na temat egzaminów języka angielskiego: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEICIELTS (International English Language Testing System)
Informacje na temat egzaminów języka angielskiego: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEICTOEFL (Test of English as a Foreign Language)
Informacje na temat egzaminów języka angielskiego: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEICTOEIC
  

egzamin językowy TOEFL

TOEFL

egzamin językowy TOEFL

Egzamin TOEFL® (Test of English as a Foreign Language) jest najczęściej zdawanym egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego w kontekście studiów i środowiska akademickiego. Wynik z tego egzaminu jest podstawowym kryterium rekrutacyjnym stosowanym przez ponad 6.100 uniwersytetów, szkół wyższych oraz organizacji edukacyjnych w 180 krajach na całym świecie.

Ponadto, różnego rodzaju agencje rządowe, jak i fundacje stypendialne (Socrates-Erasmus) wykorzystują wynik z tego egzaminu w procesach decyzyjnych dotyczących programów rozwojowych, programów wymiany, lub też planów stypendialnych.

Obejrzyj multimedialną prezentację egzaminu TOEFL®

Jaki format ma egzamin TOEFL®?

          W roku 2005 wprowadzona została nowa, internetowa wersja egzaminu, zwana TOEFL® iBT, która zastępuje wszystkie poprzednie wersje tego egzaminu. W swojej nowej formie, egzamin zdaje się w całości na komputerze a odpowiedzi są elektronicznie przesyłane do ETS Online Scoring Network do sprawdzenia. Wyniki (na skali punktowej 0-120) są znane po około 14 dniach od taty egzaminu i mogą być przesłane bezpośrednio na uczelnię, do której aplikuje student. Egzamin jest podzielony na 4 części: Listening, Reading, Speaking oraz Writing. Trwa około 4 godziny.

Egzamin TOEFL® składa się z czterech części i zdaje się go w całości na komputerze. Cały egzamin trwa około 4 godziny z 10-minutową przerwą w połowie. TOEFL® składa się z 4 części. Pierwsza część: Reading zawiera 36-70 pytań i trwa ok. 60-100 minut. Druga cześć: Listening zawiera 35-51 pytań i trwa 60-90 minut. Część trzecia: Speaking zawiera 6 zadań i trwa 20 minut, Ostatnia część, Writing zawiera 2 zadania i trwa 50 minut.

Sekcja egzaminu

Czas trwania

Liczba pytań

Skala punktacji

Reading

60-100 minut

36-70

0-30

Listening

60-90 minut

35-51

0-30

Przerwa

10 minut

 

 

Speaking

20 minut

6 zadań

0-30

Writing

50 minut

2 zadania

0-30

 1. Listening Section - TOEFL® iBT testuje zrozumienie wypowiedzi i dialogów w kontekście akademickim
 • 4-6 mini-wykładów trwających 3-5 minut, 500-800 słów

        6 pytań do każdego

 • 2-3 dialogi trwające ok. 3 minuty

        5 pytań do każdego

          Sprawdzane umiejętności:

        Zrozumienie tematu, przesłania tekstu, głównych treści

        Zrozumienie charakteru wypowiedzi, opinii mówiącego

        Umiejętność łączenia faktów i informacji

 1. Reading Section - TOEFL® iBT koncentruje się na zrozumieniu tekstów pisanych w kontekście akademickim
 • 3-5 tekstów
 • Długość tekstu – około 700 słów
 • 12-14 pytań do każdego tekstu
 • 3 rodzaje tekstów

        Exposition (opis tematu)

        Argumentation (przedstawienie opinii i argumentów popierających)

        Historical biographical/event narrative (opis wydarzenia lub czyjegoś życia opisany przez inną osobę)

 • 3 rodzaje pytań

        Pytania wyboru 1 z 4

        Uzupełnianie tekstów zdaniem najbardziej pasującym do kontektstu

        Pytania wyboru wielokrotnego, więcej niż 4 możliwości, więcej niż jedna poprawna odpowiedź

 

 1. Writing Section - TOEFL® iBT  sprawdza umiejętności pisania w kontekście akademickim
 • 1 zadanie zintegrowane

        Przeczytaj + wysłuchaj à napisz

 • 1 zadanie niezależne

        Wypowiedź pisemna na zadany temat, wyrażenie zdania i jego poparcie i argumentowanie (za i przeciw, opinia A lub B)

Sprawdzian umiejętności pisania kontekście akademickim

 • 1 zadanie zintegrowane

        Przeczytaj + wysłuchaj à napisz

 • 1 zadanie niezależne

        Wypowiedź pisemna na zadany temat, wyrażenie zdania i jego poparcie i argumentowanie (za i przeciw, opinia A lub B)

4.   Speaking Section - TOEFL® iBT sprawdza umiejętności wypowiadania się w środowisku akademickim

Kandydaci zdają część Speaking odpowiadając na zadania i pytania egzaminacyjne do mikrofonu zamontowanego przy słuchawkach. Ich wypowiedzi są rejestrowane przez komputer i wysyłane do OSN (Online Scoring Network) do sprawdzenia. OSN to sieć profesjonalnych egzaminatorów, którzy oceniają wypowiedzi kandydatów. Moduł Speaking ocenia od 3 do 6 egzaminatorów, co gwarantuje obiektywizm oceny.

 • 2 zadania niezależne

        Wypowiedź argumentująca opinię zdającego

        Wypowiedź argumentująca wybór jednej z opcji

 • 4 zadania zintegrowane (wymagające użycia więcej niż jednej umiejętności)

        Przeczytaj + wysłuchaj à wypowiedz się

          2 zadania

        Wysłuchaj à wypowiedz się

          2 zadania

Nowa formuła egzaminu TOEFL® oraz nowy system punktacji mogły wprowadzić trochę zamieszania. W związku z tym, aby rozwiać wątpliwości, przygotowana została Tabela Porównania Wyników, która pełni funkcję swoistego „przelicznika” wyników egzaminu TOEFL® iBT w odniesieniu do poprzednich punktacji.

Informacje o egzaminie TOEFL® iBT

dodatkowe informacje znajdują się tutaj,

lub na oficjalnym forum.

Jak przygotować się do egzaminu TOEFL®?

TOEFL® sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim na uczelni, gdzie angielskiego używa się na zajęciach, wykładach i poza nimi. Dlatego też, przygotowanie do tego egzaminu wymaga zapoznania się ze słownictwem akademickim ale także z konstrukcją tekstów akademickich i ich stopniem trudności. Regularne czytanie podobnych tekstów, zapamiętywanie i utrwalanie słownictwa, które tam występuje to podstawa dobrego przygotowania do egzaminu.

Kolejny krok to dobry kurs językowy, na którym lektor zwróci uwagę na specyfikę egzaminu i pod jego kątem przygotuje program zajęć.

W celu przygotowania się do egzaminu TOEFL® można skorzystać z podręcznika The Official Guide to the New TOEFL iBT.

          Istnieje również możliwość nieodpłatnego zapisanie się do TOEFL® Practice Online Community, w ramach której zdający otrzymają możliwość:

 • zakupu egzaminów praktycznych, dostarczających niezbędnych informacji zwrotnych dla sekcji czytania, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia,
 • uzyskaniem i wymianą informacji na forum dyskusyjnym,
 • otrzymania cennych wskazówek dotyczących procesu przygotowania do egzaminu,
 • dostępu do TOEFL® Access, internetowej społeczności wymiany informacji na temat studiów w krajach anglojęzycznych. 

Na stronie ETS, mogą Państwo rozwiązać próbny test TOEFL®

 

Gdzie, kiedy i w jakiej cenie można zdać TOEFL®?

Egzamin jest dostępny w komputerowych ośrodkach egzaminacyjnych akredytowanych przez ETS. W związku ze zmianą formatu egzaminu, jest on dostępny 30-40 razy w roku, w zależności od zapotrzebowania.

Egzamin TOEFL® kosztuje 155 USD.

W celu zarejestrowania się na egzamin, kliknij tutaj.

Terminy oraz miejsca egzaminów TOEFL®

 

 

Narzędzia językowe dla studentów i nauczycieli

 

 

 
 

INWESTUJ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ I REALIZUJ PLANY

PROGRAM PARTNERSKISZUKAJREKLAMAO NAS KONTAKTWY O NAS

Oferta - Au Pair - Nauka i praca - Praca - Kursy językowe - Kursy konwersacji w Anglii i Londynie - Ferie Zimowe 2014 kursy i obozy językowe dla młodzieży 13-17 - Kwatery - Uniwersytety - Forum - Niezbędnik - Kontakt - FAQ - Aktualności - Kursy angielskiego w Londynie - Kursy angielskiego w Anglii - Szkoły języka angielskiego w Londynie - Szkoły języka angielskiego w Anglii

- Tanie rozmowy z Anglii do Polski - Tanie rozmowy do Polski - Tanie rozmowy do Polski z telefonów stacjonarnych - Tanie rozmowy do Polski z telefonów komórkowych  - Darmowe rozmowy do Polski  -Zakwaterownie w Londynie dla grup  - Free calls to Poland - Free calls to Poland from landlines - Free calls to Poland from mobiles - How to call Poland for free from mobile

Ubezpieczenie - Katalog szkół językowych - Internet w Anglii - Promocje - Najpopularniejsze szkoły w Londynie i Anglii - Szkoły językowe w Anglii -

- Kursy językowe w Anglii - Szkoły na mapach - Mapa strony

  

Send mail to info@polskA-Anglia.co.uk with questions or comments about this web site. Advertising/ Reklama
Copyright © 2000-2017 Polska-Anglia Ltd Registered in England No. 8445654. The registered office of the company is 3-4 Bower Terrace, Tonbridge Road, Maidstone, Kent ME16 8RY. Wszystkie prawa zastrzeżone.
No part of this site may be reproduced or stored in a retrieval system.
Every effort has been taken to ensure the accuracy of the content of this site but the publisher cannot be held responsible for the consequences of any errors.  A number of external links exist within the site and the publisher does not endorse any such external links. We recommend: tanie rozmowy do Polski.