strona głównakatalog kursów językowychjak wybieramy szkoły?  miasta alfabetycznieszkoły na mapach jak rezerwować?promocje
        

 

 

 

Rozmawiaj z Polską za 2p/min. już od pierwszego dnia pobytu w Anglii.

   1. Wykręć z Anglii 24h/7 dni w tygodniu 0844 862 0023   2. Następnie wprowadź swój numer stacjonarny w Polsce 0048..
   3. To wszystko - już możesz rozmawiać - wypróbuj teraz!

2p/min na telefony komórkowe, komórki - szczegóły

  Egzamin językowy IELTS
Egzaminy językowe
  
Informacje na temat egzaminów języka angielskiego: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEICKET (Key English Test)
Informacje na temat egzaminów języka angielskiego: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEICPET (Preliminary English Test)
Informacje na temat egzaminów języka angielskiego: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEICFCE (First Certificate in English)
Informacje na temat egzaminów języka angielskiego: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEIC CAE (Certificate in Advance English)
Informacje na temat egzaminów języka angielskiego: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEICCPE (Certificate of Proficiency in English)
Informacje na temat egzaminów języka angielskiego: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEICIELTS (International English Language Testing System)
Informacje na temat egzaminów języka angielskiego: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEICTOEFL (Test of English as a Foreign Language)
Informacje na temat egzaminów języka angielskiego: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEICTOEIC
 

egzamin językowy IELTS

IELTS  ( International English Language Testing System)

Tutaj znajdziesz przykładową ofertę kursów IELTS na 4 tygodnie.

REGULAMIN

International English Language Testing System (IELTS) jest egzaminem oceniającym znajomość języka angielskiego niezbędną do podjęcia studiów lub pracy za granicą.

UZNAWALNOŚĆ EGZAMINU IELTS

 • IELTS jest uznawany przez instytucje edukacyjne (niemal wszystkie szkoły wyższe w Wielkiej Brytanii i ponad 850 w USA – w tym prestiżowe uniwersytety Ivy League), rządowe i organizacje zawodowe na całym świecie. Lista instytucji uznających IELTS dostępna jest na stronie: www.ielts.org
 • IELTS jest wymagany przez władze imigracyjne Australii i Nowej Zelandii oraz ambasadę Kanady w celach imigracyjnych.
 • IELTS (co najmniej 4 punkty) jest honorowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii (Home Office) jako dowód znajomości języka angielskiego, wymaganej od osób ubiegających się o obywatelstwo brytyjskie.
 • IELTS jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (powyżej 6 punktów) jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 • Z CZEGO SKŁADA SIĘ EGZAMIN IELTS?

  Egzamin składa się z 4 modułów (Słuchanie, Czytanie, Pisanie, Mówienie) i jest dostępny w dwóch wersjach: Academic i General Training. Wybór danej wersji jest uzależniony od wymogów stawianych przez daną instytucję, na potrzeby której kandydat zdaje egzamin IELTS.

  SŁUCHANIE (Listening)
  4 części, 40 pytań
  30 min + 10 min na przeniesienie
  odpowiedzi na Answer Sheet

  CZYTANIE (Academic Reading) CZYTANIE (General Training Reading)
  3 części, 40 pytań 3 części, 40 pytań
  60 min 60 min
  PISANIE (Academic Writing) PISANIE (General Training Writing)
  2 zadania (150 i 250 słów) 2 zadania (150 i 250 słów)
  60 min 60 min

  MÓWIENIE ( Speaking ) 11-14 min

   

  DATY I MIEJSCA TESTU

  Test IELTS jest organizowany przez British Council dwa razy w miesiącu w Warszawie i Krakowie. Istnieje również możliwość przeprowadzenia testu w instytucji zgłaszającej większą grupę kandydatów.

  Daty egzaminu:

  Tabela I

  Data egzaminu Termin zakończenia rejestracji Ośrodek egzaminacyjny Dzień tygodnia Moduł A-Academic GT-General Training
  06/01/2007 24/11/2006 Kraków sobota A
  13/01/2007 01/12/2006 Warszawa & Kraków sobota GT + A
  25/01/ 2007 14/12/2006 Warszawa czwartek A
  15/02/2007 04/01/2007 Warszawa & Kraków czwartek GT + A
  24/02/2007 12/01/2007 Warszawa & Kraków sobota GT + A
  10/03/2007 26/01/2007 Warszawa & Kraków sobota GT + A
  22/03/2007 08/02/2007 Warszawa czwartek A
  31/03/2007 16/02/2007 Kraków sobota GT + A
  19/04/2007 08/03/2007 Warszawa & Kraków czwartek A
  28/04/2007 16/03/2007 Warszawa & Kraków sobota GT + A
  12/05/2007 30/03/2007 Warszawa & Kraków sobota GT + A
  24/05/2007 12/04/2007 Warszawa & Kraków czwartek GT + A
  02/06/2007 20/04/2007 Kraków sobota GT + A
  16/06/2007 04/05/2006 Warszawa sobota GT + A
  28/06/2007 17/05/2006 Warszawa & Kraków czwartek A
  07/07/2007 25/05/2006 Kraków sobota GT + A
  21/07/2007 08/06/2007 Warszawa sobota GT + A
  25/08/2007 13/07/2007 Warszawa sobota GT + A
  08/09/2007 27/07/2007 Warszawa & Kraków sobota GT + A
  20/09/2007 09/08/2007 Warszawa & Kraków czwartek A
  06/10/2007 24/08/2007 Warszawa & Kraków sobota GT + A
  20/10/2007 07/09/2007 Warszawa sobota GT + A
  25/10/2007 13/09/2007 Kraków czwartek A
  15/11/2007 04/10/2007 Warszawa & Kraków czwartek GT + A
  24/11/2007 12/10/2007 Warszawa & Kraków sobota A
  01/12/2007 19/10/2007 Warszawa & Kraków sobota GT + A
  08/12/2007 26/10/2007 Kraków sobota A

  ZAPISY

  Warunkiem rejestracji na test IELTS jest dostarczenie następujących dokumentów do sekcji egzaminacyjnej British Council (osobiście lub pocztą) nie później niż do terminu zakończenia rejestracji (patrz powyższa tabela):

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy (Application Form) wraz z 2 aktualnymi zdjęciami (czarno-białe lub kolorowe) • oryginał dowodu wpłaty
  • wypełnione oświadczenie (Statement)

  Powyższe materiały rejestracyjne można uzyskać:

  • na stronie internetowej www.britishcouncil.pl (dział Examiny)
  • pocztą z Sekcji Egzaminacyjnej
   • osobiście z Sekcji Egzaminacyjnej.

  Opłata za egzamin w wysokości 580PLN powinna być uiszczona na konto podane na odpowiednim druku wpłaty. Wszystkie dodatkowe koszty związane z wpłatą ponosi kandydat.

  Osoby, które chciałyby wnieść opłatę za IELTS w GBP są proszone o kontakt: IELTS@britishcouncil.pl

  ZMIANY TERMINU EGZAMINU I ZWROT KOSZTÓW 1) Kandydat zarejestrowany na egzamin IELTS może wystąpić o:

  a) bezpłatny transfer na inny termin egzaminu, z uwzględnieniem terminu zakończenia rejestracji (patrz tabela I) b) wykreślenie z listy kandydatów i zwrot 100% opłaty egzaminacyjnej

  jeśli prośbę swą zgłosi na oficjalnym formularzu i dostarczy do Sekcji Egzaminacyjnej British Council w Warszawie lub Krakowie nie później niż do dnia podanego w poniższej tabeli (Tabela II):

  Tabela II

  Data Egzaminu Data zgłoszenia zmiany
  06/01/2007 30/11/2006
  13/01/2007 07/12/2006
  25/01/ 2007 19/12/2006
  15/02/2007 09/01/2007
  24/02/2007 18/01/2007
  10/03/2007 01/02/2007
  22/03/2007 13/02/2007
  31/03/2007 22/02/2007
  19/04/2007 13/03/2007
  28/04/2007 22/03/2007
  12/05/2007 04/04/2007
  24/05/2007 17/04/2007
  02/06/2007 26/04/2007
  16/06/2007 10/05/2007
  28/06/2007 22/05/2007
  07/07/2007 31/05/2007
  21/07/2007 14/06/2007
  25/08/2007 19/07/2007
  08/09/2007 02/08/2007
  20/09/2007 13/08/2007
  06/10/2007 30/08/2007
  20/10/2007 13/09/2007
  25/10/2007 18/09/2007
  15/11/2007 09/10/2007
  24/11/2007 18/10/2007
  01/12/2007 25/10/2007
  08/12/2007 30/10/2007
  2) W przypadku wystąpienia o zmianę w terminie późniejszym niż ten podany w powyższej tabeli kandydatowi:

  a) przysługuje bezpłatny transfer na inny termin egzaminu, z uwzględnieniem terminu zakończenia rejestracji (patrz tabela I), jeżeli zmiana jest spowodowana:

  • poważną chorobą kandydata (np. hospitalizacja)
  • zgonem najbliższego członka rodziny
  • traumatycznym wypadkiem losowym (np. wypadek samochodowy)
  • służbą wojskową

  jeśli prośbę swą zgłosi na oficjalnym formularzu i dostarczy do Sekcji Egzaminacyjnej British Council w Warszawie lub Krakowie nie później niż 5 dni roboczych od daty testu. Powyższe okoliczności powinny być potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami. Bezpłatny transfer przysługuje tylko na egzaminy przeprowadzane w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia prośby.

  b) przysługuje wykreślenie z listy kandydatów i zwrot 75% opłaty egzaminacyjnej jeżeli wykreślenie jest
  spowodowane:

  • poważną chorobą kandydata (np. hospitalizacja)
  • zgonem najbliższego członka rodziny
  • traumatycznym wypadkiem losowym (np. wypadek samochodowy)
  • służbą wojskową

  jeśli prośbę swą zgłosi na oficjalnym formularzu i dostarczy do Sekcji Egzaminacyjnej British Council w Warszawie lub Krakowie nie później niż 5 dni roboczych od daty testu. Powyższe okoliczności powinny być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.

  c) nie przysługuje częściowy zwrot opłaty egzaminacyjnej ani bezpłatny transfer na inny termin egzaminu:

  • w przypadkach innych niż te wymienione powyżej
  • jeżeli do prośby nie będzie dołączone odpowiednie zaświadczenie
  • jeżeli prośba zostanie złożona w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych od daty testu

  Zapisów można dokonywać:

  Warszawa Kraków

  telefon: (0048) (022) 695 59 36 lub 695 59 40 (0048) (012) 428 59 30 lub 428 59 39
  e-mail: IELTS.Warsaw@britishcouncil.pl, IELTS.Cracow@britishcouncil.pl

  poczta: Sekcja Egzaminacyjna Sekcja Egzaminacyjna
  British Council British Council
  Al. Jerozolimskie 59 Rynek Gł. 6
  00-697 Warszawa 31-042 Kraków

  SZCZEGÓLNE UDOGODNIENIA

  1. Osoby niepełnosprawne wymagające szczególnych udogodnień w postaci materiałów egzaminacyjnych dostosowanych do ich potrzeb (np. niedowidzące, niedosłyszące, etc.) powinny zgłosić swoje potrzeby oraz przedstawić wymagane dokumenty (zaświadczenie lekarskie) przedstawicielowi British Council co najmniej 6 miesięcy przed datą testu (patrz tabela I). *
  2. Osoby niepełnosprawne występujące o przyznanie szczególnych udogodnień natury administracyjnej (np. użycie słuchawek, komputera, etc.) powinny zgłosić swoje potrzeby oraz przedstawić wymagane dokumenty (zaświadczenie lekarskie) przedstawicielowi British Council co najmniej 6 tygodni przed datą testu (patrz

  tabela I). *

  3. Osoby z dysleksją, dysgrafią lub dysortografią powinny dostarczyć zaświadczenie z poradni psychologicznej co najmniej 6 tygodni przed terminem egzaminu. Zaświadczenie z poradni psychologicznej musi spełniać następujące warunki:

  a.

  być wystawione nie wcześniej niż dwa lata przed datą testu

  b.

  zawierać informację o stopniu zaawansowania dysleksji, dysgrafii lub dysortografi

  c.

  zawierać nazwy testów użytych w celu zdiagnozowania dysleksji, dysgrafii lub dysortografi

  * Organizator egzaminu zastrzega sobie prawo do nie zapewnienia wymaganych udogodnień.

  WYNIKI

  Kandydat nie ma żadnej możliwości wglądu w prace egzaminacyjne. Wyniki testu (Test Report Forms) są wysyłane pocztą 13-go dnia po egzaminie. Kandydat otrzymuje jeden egzemplarz Test Report Form (TRF) zawierający oceny z poszczególnych części testu oraz ocenę końcową w skali od 1 do 9. Wynik egzaminu jest ważny 2 lata. Egzemplarz TRF dla kandydata oraz 5 egzemplarzy dla instytucji wskazanych przez niego w formularzu zgłoszeniowym są wysyłane bezpłatnie. Za wysyłkę każdego dodatkowego egzemplarza na terenie Polski pobierana jest opłata administracyjna w wysokości 10PLN, za granicę zaś 20PLN. Wynik można też odebrać osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby. W tym celu należy poinformować ośrodek egzaminacyjny najpóźniej 7 dni od daty egzaminu pisemnego oraz wypełnić formularz upoważnienia.

  UWAGA: Od marca 2006r. instytucje zarejestrowane w bazie Cambridge pobierają wyniki egzaminu IELTS wyłącznie w systemie on-line, co upraszcza i przyspiesza proces przekazywania wyników. W związku z tą zmianą kandydaci powinni poinformować instytucję, na potrzeby której zdają IELTS o terminie egzaminu.

  Kandydat może ubiegać się o ponowne sprawdzenie wybranych części testu. Reklamacja wyniku jest płatna. Formularz reklamacji wraz z dowodem wpłaty należy złożyć w ośrodku egzaminacyjnym, w którym kandydat zdawał test, w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni od daty testu. Okres oczekiwania na wynik reklamacji wynosi 6 tygodni od momentu otrzymania reklamowanego wyniku przez British Council w Londynie. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji kandydat otrzymuje pełny zwrot opłaty reklamacyjnej.

  Test IELTS można zdawać ponownie w dowolnym terminie (patrz tabela I).

  IELTS A POZIOMY RADY EUROPY

  IELTS RADA EUROPY CAMBRIDGE ESOL
  7.5 + C2 CPE
  6.5 – 7.0 C1 CAE/ BEC Higher
  5.0 – 6.0 B2 FCE/ BEC Vantage
  3.5 – 4.5 B1 PET/ BEC Preliminary
  3.0 A2

  JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO EGZAMINU IELTS?

  Od kandydatów przystępujących do egzaminu IELTS nie jest wymagany kurs przygotowawczy. Osoby, które jednak chciałyby przygotować się do egzaminu pod kierunkiem nauczyciela, mogą skorzystać z kursów oferowanych przez British Council w Warszawie i Krakowie. Szczegółowych informacji udziela Dział Kursów British Council:

  Warszawa Kraków
  telefon: (0048) (22) 695 59 00, 695 59 62 (0048) (12) 428 59 30, 428 59 39
  e-mail: etc@britishcouncil.pl  bc.krakow@britishcouncil.pl 
  Godz. Od poniedziałku do piątku Od poniedziałku do piątku
  pracy: W godz. 8.30 – 19.00. W godz. 8.30 – 19.00.

  Materiały British Council pomocne w przygotowaniu się do egzaminu:

  ”How to prepare for IELTS” oraz ”Sample Test” są dostępne w:

  • British Council Information Centre w biurze warszawskim (od poniedziałku do piątku; w godzinach: 9.30 – 18.30; tel.(22) 695 59 00, 695 59 83, 695 59 84; e-mail: info@britishcouncil.pl 
  • krakowskim biurze British Council w biurze (od poniedziałku do piątku; w godzinach: 8.30 – 18.30; tel. (12) 428 59 30, 428 59 39; e-mail: bc.krakow@britishcouncil.pl).

  Materiały zakupione w biurach British Council nie podlegają zwrotowi.

  Książki są również dostępne do wglądu na miejscu w recepcji British Council w Warszawie i Krakowie (od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30 – 18.30) oraz we wszystkich Bibliotekach Brytyjskich w Polsce (adresy są dostępne na stronie: http://www.britishcouncil.org/poland-partner-libraries-network.htm

   

  Narzędzia językowe dla studentów i nauczycieli

   

   

   
   

  INWESTUJ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ I REALIZUJ PLANY

  PROGRAM PARTNERSKISZUKAJREKLAMAO NAS KONTAKTWY O NAS

  Oferta - Au Pair - Nauka i praca - Praca - Kursy językowe - Kursy konwersacji w Anglii i Londynie - Ferie Zimowe 2014 kursy i obozy językowe dla młodzieży 13-17 - Kwatery - Uniwersytety - Forum - Niezbędnik - Kontakt - FAQ - Aktualności - Kursy angielskiego w Londynie - Kursy angielskiego w Anglii - Szkoły języka angielskiego w Londynie - Szkoły języka angielskiego w Anglii

  - Tanie rozmowy z Anglii do Polski - Tanie rozmowy do Polski - Tanie rozmowy do Polski z telefonów stacjonarnych - Tanie rozmowy do Polski z telefonów komórkowych  - Darmowe rozmowy do Polski  -Zakwaterownie w Londynie dla grup  - Free calls to Poland - Free calls to Poland from landlines - Free calls to Poland from mobiles - How to call Poland for free from mobile

  Ubezpieczenie - Katalog szkół językowych - Internet w Anglii - Promocje - Najpopularniejsze szkoły w Londynie i Anglii - Szkoły językowe w Anglii -

  - Kursy językowe w Anglii - Szkoły na mapach - Mapa strony

    

  Send mail to info@polskA-Anglia.co.uk with questions or comments about this web site. Advertising/ Reklama
  Copyright © 2000-2017 Polska-Anglia Ltd Registered in England No. 8445654. The registered office of the company is 3-4 Bower Terrace, Tonbridge Road, Maidstone, Kent ME16 8RY. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  No part of this site may be reproduced or stored in a retrieval system.
  Every effort has been taken to ensure the accuracy of the content of this site but the publisher cannot be held responsible for the consequences of any errors.  A number of external links exist within the site and the publisher does not endorse any such external links. We recommend: tanie rozmowy do Polski.