strona głównakatalog kursów językowychjak wybieramy szkoły?  miasta alfabetycznieszkoły na mapach jak rezerwować?promocje
        

 

 

 

Rozmawiaj z Polską za 2p/min. już od pierwszego dnia pobytu w Anglii.

   1. Wykręć z Anglii 24h/7 dni w tygodniu 0844 862 0023   2. Następnie wprowadź swój numer stacjonarny w Polsce 0048..
   3. To wszystko - już możesz rozmawiać - wypróbuj teraz!

2p/min na telefony komórkowe, komórki - szczegóły

  Egzaminy językowe
Egzaminy językowe
  
Informacje na temat egzaminów języka angielskiego: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEICKET (Key English Test)
Informacje na temat egzaminów języka angielskiego: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEICPET (Preliminary English Test)
Informacje na temat egzaminów języka angielskiego: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEICFCE (First Certificate in English)
Informacje na temat egzaminów języka angielskiego: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEIC CAE (Certificate in Advance English)
Informacje na temat egzaminów języka angielskiego: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEICCPE (Certificate of Proficiency in English)
Informacje na temat egzaminów języka angielskiego: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEICIELTS (International English Language Testing System)
Informacje na temat egzaminów języka angielskiego: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEICTOEFL (Test of English as a Foreign Language)
Informacje na temat egzaminów języka angielskiego: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEICTOEIC
 

Informacje na temat egzaminów języka angielskiego: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEICKET (Key English Test) :  jest pierwszym z pięciu egzaminów General English przeprowadzanym przez Cambridge. Zdanie tego testu potwierdza zdolność kandydata do komunikacji w języku angielskim w codziennych sytuacjach na poziomie podstawowym.

W Polsce egzamin przeprowadzany jest jedynie w maju. Na terenie Wielkiej Brytanii można go zdawac w marcu, maju, czerwcu, listopadzie i grudniu.

 

KET przeprowadzany jest w ciągu jednego dnia i składa się z trzech części :

1)Pisanie/czytanie (1 godzina 10 minut, 50 punktów)

Czytanie składa się z pięciu zadań, które mogą być w formie testu  wyboru i uzupełnień.

Pisanie składa się z trzech zadań. Pierwsze dwa polegają na uzupełnieniu brakujących pojedynczych wyrazów w tekstach, a trzecie na napisaniu 20-25 wyrazowego paragrafu.

 

2)Rozumienie ze słuchu (ok.30 minut, 25 punktów)

Kandydaci muszą zmierzyć się z pięcioma częściami. Każda z nich słuchana jest dwa razy.

 

3)Mówienie (ok.10 minut, 25 punktów)

W egzaminie bierze udział dwóch kandydatów przepytywanych przez dwóch egzaminatorów. W pierwszej części kandydaci muszą opowiedzieć o sobie i swoich  zainteresowaniach w ciągu ok.6 minut. Natomiast drugie zadanie polega na krótkiej rozmowie zdających między sobą.

Oto przykładowe tematy:

Personal identification

LanguageFree time Shopping

Travel

ServicesEnvironment Health and body care

House and home

Daily lifeEntertainment Relations with other people

Education

Food and drinkPlacesWeather

 

Możesz otrzymać cztery oceny:

Zdane:

Pass with Merit

Pass

 

Niezdane:

Narrow fail

Fail

Jeżeli uda ci się zdać ten egzamin, to kwalifikacje pozostają ważne na całe życie.

 

Mimo tego, że test jest na poziomie podstawowym, to jednak może trochę pomóc w karierze. Po pierwsze, niektóre zagraniczne uniwersytety biorą go pod uwagę (pełna lista znajduje się na stronie www.cambridge-efl.org ). Po drugie, kilka firm również mile widzi certyfikat zdania tego egzaminu np. w Polsce:

Poland

Agencja Konsultingowo-Audytorska I Rachunkowosci Akar

Biuro Doradztwa Personalnego

Emmerson

Hotel Polski "Pod Białym Orłem"

MediaRel

Nexus Consultants

PTE Dom SA

Rzeszowski Bank Regionalny SA

Zurich Solidarni PTE SA

Informacje na temat egzaminów języka angielskiego: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEICPET (Preliminary English Test) : międzynarodowy egzamin języka angielskiego na poziomie pre-intermediate. Kandydaci posiadają zdolności werbalne umożliwiające im swobodną komunikację w określonych sytuacjach towarzyskich , a także na polu zawodowym.

W Polsce egzaminy przeprowadzane są w maju i listopadzie a ich koszt wynosi 280 PLN. W Wielkiej Brytanii testy można zdawać w marcu,maju,czerwcu,listopadzie i grudniu.

 

Egzamin składa się z trzech części:

1)Czytanie/pisanie (1 godzina 30 minut ,60 punktów)

Zadania w czytaniu mogą mieć odpowiedzi wielokrotnego wyboru, uzupełnianie luk i zadania prawda/fałsz. Pisanie składa się z trzech zadań. W pierwszym z nich należy uzupełnić brakujące wyrazy, w drugim przekształcić pięć zdań, a w trzecim napisać tekst zawierający 100 słów.

 

2) Rozumienie ze słuchu (około 30 minut, 25 punktów)

Składa się z czterech części. Każda z nich wysłuchiwana jest dwa razy.

 

3) Mówienie (około 12 minut, 25 punktów)

Na egzaminie jest dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Speaking składa się z czterech części. W pierwszej z nich zdający rozmawiają między sobą o nich samych, w drugiej mają zadanie do wspólnego rozwiązania, w trzeciej opisują zdjęcie bądź obrazek, a w czwartej dyskutują o temacie związanym ze zdjęciem.

 

Jest możliwość otrzymania czterech ocen:

Zdane:

Pass with Merit (M)

Pass (P)

Niezdane:

Narrow Fail (N)

Fail (F)

 

PET jest uznawany przez  o wiele więcej uniwersytetów niż KET. Odnosi się to także do firm. Pełna lista organizacji uznających te kwalifikacje znajduje się na stronie www.cambridge-efl.org .

Informacje na temat egzaminów języka angielskiego: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEICFCE (First Certificate in English) jest najpopularniejszym międzynarodowym egzaminem na poziomie średniozaawansowanym (intermediate). Przez polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej uznane jest za egzamin zwalniający ze zdawania matury na poziomie podstawowym (informacja zaczerpnięta od British Council-wymaga potwierdzenia), a także kwalifikuje na przewodnika. Posiadanie FCE jest wystarczającą kwalifikacją językową do ubiegania się o stanowisko urzędnika państwowego.

 

W Polsce egzaminy przeprowadzane są w czerwcu i grudniu i kosztują 510 PLZ, natomiast w Wielkiej Brytanii istnieje możliwość zdawania także w marcu (koszt ok.£80).

 

Egzamin składa się z pięciu części:

1)Czytanie (1 godzina i 15 minut, 40 punktów)

Ta część egzaminu składa się z czterech zadań. Cztery teksty ( każdy z nich zawierający od 350 do 700 wyrazów) zaczerpnięte są z książek, artykułów, reklam, listów i różnego rodzaju fikcyjnych publikacji. Przy każdym z tekstów są zadania do rozwiązania,  mogące mieć różny charakter.

 

2)Pisanie ( 1 godzina i 30 minut, 40 punktów)

W pierwszej części jest obowiązkowe wypracowanie do napisania (120-180 wyrazów), natomiast w drugiej musimy wybrać jeden z czterech tematów. Ostatni z nich nawiązuje do książek. W roku 2003 obowiązuje ten zestaw lektur:

 

Jules Verne, Round the World in Eighty Days (Penguin Readers or any edition)

Charles Dickens, A Tale of Two Cities (Penguin Readers or any edition)
George Orwell, Animal Farm (Longman Fiction or any edition)
Sara Paretsky, Deadlock ( Oxford Bookworms Library)
Ghost Stories, retold by Rosemary Border (Oxford Bookworms Library)

 

3) Use of English ( 1 godzina i 15 minut, 40 punktów)

W pięciu zadaniach możesz być poproszony o poprawienie błędów, wstawienie wyrazów bliskoznacznych, dokonanie wielokrotnego wyboru, a także uzupełnienie tekstu.

 

4)Rozumienie ze słuchu ( 40 minut, 40 punktów)

Cztery teksty,słuchane dwa razy,będą rozmowami telefonicznymi, wywiadami, reklamami bądź instrukcjami. Osoby występujące w nagraniach mogą posiadać różne akcenty.

 

5)Konwersacja ( 14 minut, 40 punktów)

Przeprowadzane przez dwóch egzaminatorów, którzy sprawdzają wiedzę dwóch kandydatów. Pierwsza część polega na opowiedzeniu o sobie, swoich zainteresowaniach i planach na przyszłość. Drugim zadaniem jest opisywanie zestawu zdjęć, trzecim wykonywanie zadania wspólnie przez dwóch kandydatów. Natomiast w czwartej części dochodzi do nawiązania dyskusji między egzaminatorami a kandydatami.

 

Aby zdać należy otrzymać ocenę A, B, lub C. Oceny D i E niestety oznaczają nie zdanie testu.

 

FCE jest najniższym certifikatem, który jest uznawany już na niektórych uczelniach w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, to pierwszy certyfikat jest uznawany przez duże grono firm. Tak wygląda to w Polsce:

Poland

2Si, Sieciowe Systemy Informacyjne SA

Adidas Poland Sp. Zo.o.

Agencja Konsultingowo-Audytorska I Rachunkowosci Akar

Agencja Posrednictwa Pracy Wakat

ASM - Centrum Analiz I Badan Rynku

Astroman Co. Ltd - Interdisciplinary Research Centre

B.P.S. Consultants Ltd

Biuro Doradztwa Personalnego

Centralny Osrodek Informatyki Górnictwa SA

CityProf

Clifford Chance

Coca-Cola Beverages

DTK Computer-Polska

Emax

Emmerson

GCI Warszawa

Hewlett Packard Polska

Hotel Polski "Pod Bialym Orlem"

Hotel Poznan

Kapsch Telecom

KPMG Polska

Mediacom Warszawa

MediaRel

Nexus Consultants

Notio Personnel Progress Assistance

OBOP Osrodek Badania Opinii Publicznej

Polish Travel Quo Vadis Ltd

Powszechny Bank Kredytowy SA

PPH Optomer

PTE Dom SA

Publicis Sp

Rzeszowski Bank Regionalny SA

Salans Hertzfeld & Heilbronn

SIM Spólka Inyznierów

Solution

Tau Agencja Turystyczna

Zurich Solidarni PTE SA

Informacje na temat egzaminów języka angielskiego: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEICCAE (Certificate in Advanced English) jest międzynarodowym egzaminem języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. W Polsce uznany przez MEN jako wystarczająca kwalifikacja językowa do pracy jako przewodnik turystyczny i do nauczania w szkołach podstawowych po wcześniejszym zaliczeniu kursu pedagogicznego. Ponadto egzamin ten zwalnia ze zdawania matury z języka angielskiego na poziomie poszerzonym, a także z uczęszczania na obowiązkowy kurs językowy na większości z polskich uczelni. W Wielkiej Brytanii przy zdaniu tego testu minimalnie na ocenę B będziemy uznani za wystarczająco przygotowanych w akademickim języku do podjęcia studiów na większości uniwerytetów. CAE zastępuje dawniej istniejący tzw. egzamin państwowy z języka angielskiego i jest wystarczającą kwalifikacją językową do pracy jako urzędnik państwowy.

 

W Polsce i Wielkiej Brytanii egzamin przeprowadzany jest w czerwcu i grudniu. Koszt tego testu w Polsce wynosi 540 zł , a w Anglii ok. £90.

 

Egzamin CAE składa się z pięciu części:

 

1) Czytanie ( 1 godzina i 15 minut, do zdobycia 40 punktów)

Cztery teksty , każdy z nich zawierający ok.650-750 wyrazów, pochodzą z takich  źródeł jak: artykuły, instrukcje obsługi, wywiady, książki i komentarze. Zadania oparte na tekstach  mogą być w formie testu wielokrotnego wyboru lub uzupełnień.

 

2) Pisanie  ( 2 godziny , 40 punktów)

W pierwszej części wszyscy kandydaci piszą to samo obowiązkowe wypracowanie. W drugiej części z proponowanych czterech tematów musimy wybrać jeden. Forma w jakiej należy napisać zawsze określona jest w temacie. Jednymi z najpopularniejszych form są: listy oficjalne i nieoficjalne, eseje, artykuły, recenzje i rozprawki. Żaden z naszych esejów nie powinien przekraczać limitu 250 wyrazów. Zadania opierają się na krótkich tekstach dostępnych do przeczytania na tymże egzaminie.

 

 

3) Use of English ( 1 godzina i 30 minut, 40 punktów)

Ta część egzaminu składa się z  trzech sekcji , które formą przypominają egzamin FCE. Advance jest najwyższym poziomem gramatyki języka angielskiego dlatego należy przygotować się do tej części bardzo skrupulatnie, gdyż oczekiwania egzaminatorów są bardzo wysokie.

 

4)      Rozumienie ze słuchu (ok.45 minut, 40 punktów)

Słuchanie zawiera cztery części. Teksty 1, 3 i 4 słuchane są dwa razy, natomiast tekst 2 odtwarzany jest tylko raz. Zadania odnoszące się do wysłuchanych nagrań, będących wywiadami, wykładami, programami radiowymi itp., wymagają sporządzenia notatek, uzupełnienia zdań i dokonania wielokrotnego wyboru. W rozumieniu ze słuchu należy zwrócić szczególną uwagę na ortografię. Jeżeli w naszej odpowiedzi zabraknie chociażby jednej literki, musimy liczyć się ze stratą całego punktu.

 

5)      Mówienie (ok.15 minut, 40 punktów)

Zasady tej części egzaminu są dokładnie takie same jak na poziomie FCE. Niewątpliwie CAE wymaga większych zdolności komunikatywnych, a także szerszego zasobu słownictwa.

 

Zdobycie 60-65% punktów zapewnia nam zdanie egzaminu na ocenę C. W przypadku gdy procent zdobytych przez nas punktów jest wyższy, dostaniemy ocenę A lub B. D i E oznaczają, iż niestety za kilka miesięcy musimy ponowić naszą próbę zdania CAE. Nie istnieje minimalna ilość punktów jaką  należy zdobyć w każdej z części , dlatego braki jakie posiadamy np. w pisaniu możemy pokryć zdobyciem maksymalnej ilości punktów za czytanie. Ta sama zasada odnosi się do FCE i PCE.

 Na wyniki trzeba czekać ok. dwóch miesięcy.

Firmy w Polsce uznające CAE:

2Si, Sieciowe Systemy Informacyjne SA

Adidas Poland Sp. Zo.o.

Agencja Konsultingowo-Audytorska I Rachunkowosci Akar

Agencja Posrednictwa Pracy Wakat

ASM - Centrum Analiz I Badan Rynku

Astroman Co. Ltd - Interdisciplinary Research Centre

B.P.S. Consultants Ltd

Biuro Doradztwa Personalnego

Centralny Osrodek Informatyki Górnictwa SA

CityProf

Clifford Chance

Coca-Cola Beverages

DTK Computer-Polska

Emax

Emmerson

First Public Relations

Fly Away Travel

GCI Warszawa

Hewlett Packard Polska

Hotel Polski "Pod Bialym Orlem"

Hotel Poznan

Kapsch Telecom

KPMG Polska

MediaRel

Nexus Consultants

OBOP Osrodek Badania Opinii Publicznej

Polish Travel Quo Vadis Ltd

Powszechny Bank Kredytowy SA

PPH Optomer

PTE Dom SA

Publicis Sp

Rzeszowski Bank Regionalny SA

Salans Hertzfeld & Heilbronn

Sigma International Ltd

SIM Spólka Inyznierów

Solution

Zurich Solidarni PTE SA

Informacje na temat egzaminów języka angielskiego: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEICCPE (Certificate of Proficiency in English)

Otrzymanie certyfikatu potwierdza znakomitą zdolność w swobodnym komunikowaniu się w języku angielskim. Poziom językowy osoby posiadającej ten dyplom porównywalny jest z poziomem wyedukowanego 'native speaker'a' czyli osoby , której angielski jest mową ojczystą. W Polsce uznany przez MEN jako wystarczająca kwalifikacja językowa do pracy jako pilot wycieczek zagranicznych i do nauczania w szkołach. Ponadto egzamin ten zwalnia ze zdawania matury z języka angielskiego na poziomie poszerzonym, a także z uczęszczania na obowiązkowy kurs językowy na większości z polskich uczelni. CPE zastępuje dawniej istniejący tzw. egzamin państwowy z języka angielskiego i jest wystarczającą kwalifikacją językową do pracowania jako urzędnik państwowy. Posiadając certyfikat CPE możemy zostać przyjęci na dowolny kierunek studiów w Wielkiej Brytanii, a także w innych krajach anglojęzycznych. Proficiency niewątpliwie stworzy nam wiele możliwości zarówno w sferze akademickiej, jak i zawodowej. Niezliczone grono instytucji i firm uznaje te kwalifikacje, nawet  Ministerstwo Spraw Zagranicznych wymaga tego certyfikatu od swoich pracowników.

 

Egzaminy zarówno w Polsce jak i w Anglii przeprowadzane są w dwóch terminach: czerwcu i grudniu. Koszt w Polsce to 570 zł , a w Wielkiej Brytanii ok. £100.

 

CPE składa się z pięciu części:

 

1)      Czytanie ( 1 godzina i 30 minut, 40 punktów )

Na podstawie czterech tekstów (każdy a nich zawierający od 350 do 550 słów) należy rozwiązać test wielokrotnego wyboru i uzupełnić brakujące wyrazy w zdaniach.

 

2)      Pisanie ( 2 godziny, 40 punktów )

Należy napisać dwa wypracowania o objętości 300-350 słów. Jedno z nich jest obowiązkowe dla wszystkich zdających, natomiast przy drugim dokonujemy wyboru z czterech tematów. Zawsze mamy temat oparty na zestawie lektur obowiązujących w danym roku.

Set texts 2003 (June and December)

Anne Tyler, The Accidental Tourist

L.P. Hartley, The Go-Between
Brian Moore, The Colour of Blood

 

3) Use of English ( 1 godzina i 30 minut, 40 punktów )

Składa się z pięciu części i sprawdza gramatyczną wiedzę zdającego poprzez różnego rodzaju testy, transformacje zdań i uzupełnianki. Dodatkowym elementem jest tekst, który należy streścić i udzielić na jego podstawie kilku odpowiedzi na bardzo szczegółowe pytania.

 

4) Rozumienie ze słuchu (ok. 40 minut, 40 punktów)

W czterech częściach tego testu, które odsłuchiwane są dwa razy należy, zwracając baczną uwagę na ortografię, rozwiązać testy wielokrotnego wyboru, wpisać brakujące wyrazy lub frazy i zrobić notatki.

 

5) Mówienie ( ok.19 minut, 40 punktów)

Zdający oceniani są pod kątem ich zdolności do prowadzenia spontanicznej rozmowy na wiele tematów.Standardowo dwóch zdających przepytywanych jest przez dwóch egzaminatorów. Trzy-częściowy egzamin rozpoczyna się od swobodnej rozmowy o charakterze prywatnym na temat samych siebie. Następnie dochodzi się do opisywania zestawu zdjęć i dyskusji na temat krótkiego tekstu.

 

Wyniki otrzymuje się po około 2 miesiącach, a otrzymanie 60-65% punktów gwarantuje zdanie egzaminu.

 

Na stronie www.cambridge-efl.org możecie zaglądnąc do wcześniejszych egzaminów.

 

Narzędzia językowe dla studentów i nauczycieli

 

 

 

 

 

 
 

INWESTUJ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ I REALIZUJ PLANY

PROGRAM PARTNERSKISZUKAJREKLAMAO NAS KONTAKTWY O NAS

Oferta - Au Pair - Nauka i praca - Praca - Kursy językowe - Kursy konwersacji w Anglii i Londynie - Ferie Zimowe 2014 kursy i obozy językowe dla młodzieży 13-17 - Kwatery - Uniwersytety - Forum - Niezbędnik - Kontakt - FAQ - Aktualności - Kursy angielskiego w Londynie - Kursy angielskiego w Anglii - Szkoły języka angielskiego w Londynie - Szkoły języka angielskiego w Anglii

- Tanie rozmowy z Anglii do Polski - Tanie rozmowy do Polski - Tanie rozmowy do Polski z telefonów stacjonarnych - Tanie rozmowy do Polski z telefonów komórkowych  - Darmowe rozmowy do Polski  -Zakwaterownie w Londynie dla grup  - Free calls to Poland - Free calls to Poland from landlines - Free calls to Poland from mobiles - How to call Poland for free from mobile

Ubezpieczenie - Katalog szkół językowych - Internet w Anglii - Promocje - Najpopularniejsze szkoły w Londynie i Anglii - Szkoły językowe w Anglii -

- Kursy językowe w Anglii - Szkoły na mapach - Mapa strony

  

Send mail to info@polskA-Anglia.co.uk with questions or comments about this web site. Advertising/ Reklama
Copyright © 2000-2017 Polska-Anglia Ltd Registered in England No. 8445654. The registered office of the company is 3-4 Bower Terrace, Tonbridge Road, Maidstone, Kent ME16 8RY. Wszystkie prawa zastrzeżone.
No part of this site may be reproduced or stored in a retrieval system.
Every effort has been taken to ensure the accuracy of the content of this site but the publisher cannot be held responsible for the consequences of any errors.  A number of external links exist within the site and the publisher does not endorse any such external links. We recommend: tanie rozmowy do Polski.