strona główna katalog kursów językowych jak wybieramy szkoły?  miasta alfabetycznie szkoły na mapach  jak rezerwować? promocje
               

 

 

 

Rozmawiaj z Polską za 2p/min. już od pierwszego dnia pobytu w Anglii.

   1. Wykręć z Anglii 24h/7 dni w tygodniu 0844 862 0023   2. Następnie wprowadź swój numer stacjonarny w Polsce 0048..
   3. To wszystko - już możesz rozmawiać - wypróbuj teraz!

2p/min na telefony komórkowe, komórki - szczegóły

  AKTUALNOŚCI Z LONDYNU

DZIAŁ POD PATRONATEM PORTALU:


Rozwód: dzielenie majątku
Magdalena Galant

Większość par decydujących się na rozwód, bądź żyjących w separacji podpisuje tzw. financial settlement, czyli umowę dotyczącą podziału majątku. Przez zawarcie takiej umowy unikamy stresu i wysokich kosztów rozprawy sądowej.
Prawnicy mogą przeprowadzić negocjacje w naszym imieniu i doprowadzić wcześniej do podpisania umowy podobnej do tej, którą zawarlibyśmy drogą sądową. W przypadku sprawy rozwodowej sąd wydaje tzw. order, czyli postanowienie potwierdzające warunki wcześniej podpisanej umowy dotyczącej podziału bez potrzeby przesłuchania stron w sądzie. Cała procedura odbywa się listownie.

Dla dobra dzieci
Jeśli jednak strony nie osiągnęły same kompromisu, wówczas sprawa podziału majątku wchodzi na wokandę sądu po złożeniu podania przez jedną ze stron. Nie ma w prawie angielskim konkretnych przepisów mówiących o tym, jak mają zostać podzielone dobra materialne rozwodzących się małżonków. Sprawy rozpatrywane są indywidualnie, a sąd ma szerokie kompetencje w określaniu warunków podziału majątku.
Nie istnieje w prawie angielskim założenie, że każdy z małżonków ma prawo do połowy majątku będącego ich wspólną własnością. Nie ma także założenia, że żona jest automatycznie uprawniona do 1/3 lub jakiejś innej określonej części wspólnego majątku lub dochodów. Prawo nie traktuje żon inaczej, niż mężów. Parlament brytyjski zamiast uchwalić konkretne przepisy prawne przygotował listę warunków, jakie sąd musi wziąć pod uwagę podejmując decyzję dotyczącą podziału majątku w sprawie rozwodowej. Te warunki to: obecne i przyszłe potrzeby byłych małżonków, oszczędności i możliwości dochodowe obu małżonków, ich wiek, długość trwania małżeństwa, ich wkład w finansowanie rodziny. Główną jednak uwagę sąd ma poświęcić dobru dzieci.
Jeśli małżeństwo było krótkie, bezdzietne i oboje małżonkowie są niezależni finansowo umowa dotycząca podziału majątku będzie prosta. Inaczej jeśli dotyczyć będzie małżeństwa z długim stażem, którego majątek dużo trudniej sprawiedliwie podzielić, szczególnie gdy w grę wchodzi również dobro dzieci. Zachowanie małżonków nie będzie brane przez sąd pod uwagę, gdyż zazwyczaj w takich sytuacjach większość osób zachowuje się irracjonalnie. Tylko skrajne przypadki zachowań mogą mieć wpływ na decyzje sądu w sprawie podziału majątku.

Alimenty
Umowa dotycząca podziału majątku może być zawarta w każdym momencie, czy to w czasie trwania separacji za dobrowolną zgodą obu małżonków, czy to w czasie sprawy rozwodowej lub po uzyskaniu rozwodu tak długo jak żadna ze stron nie planuje zamążpójścia. Nakazy sądowe wymagające od jednego z małżonków przetransferowania jakiś środków materialnych drugiej stronie mogą być zasądzone tylko po wydaniu wyroku pierwszej instancji o rozwodzie (decree nisi of divorce). Niemniej nie oznacza to, że umowy te nie mogą zostać zawarte wcześniej.
Sąd może zasądzić tzw. maintenance, czyli alimenty dla męża lub żony jeszcze podczas trwania małżeństwa, jak i po jego rozwiązaniu. Obaj małżonkowie mają prawo do alimentów od drugiej strony do momentu, kiedy osoba otrzymująca nie zawrze kolejnego związku małżeńskiego. Ponadto można zawsze zmienić lub zawiesić alimenty w przypadku zmiany sytuacji, brane są pod uwagę warunki życia każdej ze stron i rodziny jako całości. Nawet jeśli wszystko w kwestii podziału majątku zostało ustalone przed sprawą rozwodową, postanowienie sądowe musi to potwierdzić. Brak bowiem tego postanowienia otwiera drogę do roszczeń, które mogą być wnoszone wiele lat po rozwodzie i kompromis może być wtedy trudny do osiągnięcia.
Jeśli negocjacje dotyczące podziału majątku maja miejsce dopiero po rozwodzie, ważne jest, aby poinformować swego prawnika o planach dotyczących ponownego zawarcia związku małżeńskiego, gdyż prawnie tracimy w tym momencie jakiekolwiek prawo do majatku z byłego małżeństwa.
Aby osiągnać kompromis w kwestii podziału majątku powinniśmy poinformować naszych prawników szczegółowo o naszej sytuacji finansowej. Wszystkie nasze dobra materialne, oszczędności, dochody, długi i ewentualne możliwości zmiany sytuacji finansowej powinny być przedstawione prawnikom obu stron. Ujawnienie tych danych jest zazwyczaj dobrowolne, ale w wypadku odmowy sąd może wezwać do ich przedstawienia.

Negocjacje
Następnym etapem są negocjacje umowy dotyczącej podziału majątku. Najpierw odbywają się rozmowy tzw. okrągłego stołu, w których uczestniczą małżonkowie i często prawnicy, nawet jeśli nie ma żadnych kwestii spornych. Ugoda zazwyczaj jest osiągana przez korespondencję między prawnikami i potem potwierdzona przez sąd, wtedy staje się prawomocna.
Jeśli jednak strony nie osiągnęły porozumienia wówczas odbywa się przesłuchanie stron przed sądem. Długość i koszt procesu sądowego w takiej sprawie zależy od stopnia skomplikowania sprawy. W tym stadium obie strony są zazwyczaj reprezentowane przez prawników, muszą przedstawić dowody i zjawić się w sądzie w celu przesłuchania. Mogą być również powołani inni świadkowie. Następnie sad wydaje postanowienie - order.

 


 

 
 

INWESTUJ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ I REALIZUJ PLANY

PROGRAM PARTNERSKISZUKAJREKLAMAO NAS KONTAKTWY O NAS

Oferta - Au Pair - Nauka i praca - Praca - Kursy językowe - Kursy konwersacji w Anglii i Londynie - Ferie Zimowe 2014 kursy i obozy językowe dla młodzieży 13-17 - Kwatery - Uniwersytety - Forum - Niezbędnik - Kontakt - FAQ - Aktualności - Kursy angielskiego w Londynie - Kursy angielskiego w Anglii - Szkoły języka angielskiego w Londynie - Szkoły języka angielskiego w Anglii

- Tanie rozmowy z Anglii do Polski - Tanie rozmowy do Polski - Tanie rozmowy do Polski z telefonów stacjonarnych - Tanie rozmowy do Polski z telefonów komórkowych  - Darmowe rozmowy do Polski  -Zakwaterownie w Londynie dla grup - Free calls to Poland -

Ubezpieczenie - Katalog szkół językowych - Internet w Anglii - Promocje - Najpopularniejsze szkoły w Londynie i Anglii - Szkoły językowe w Anglii -

- Kursy językowe w Anglii - Szkoły na mapach - Mapa strony

  

Send mail to info@polskA-Anglia.co.uk with questions or comments about this web site. Advertising/ Reklama
Copyright © 2000-2017 Polska-Anglia Ltd Registered in England No. 8445654. The registered office of the company is 3-4 Bower Terrace, Tonbridge Road, Maidstone, Kent ME16 8RY. Wszystkie prawa zastrzeżone.
No part of this site may be reproduced or stored in a retrieval system.
Every effort has been taken to ensure the accuracy of the content of this site but the publisher cannot be held responsible for the consequences of any errors.  A number of external links exist within the site and the publisher does not endorse any such external links. We recommend: tanie rozmowy do Polski.