strona główna katalog kursów językowych jak wybieramy szkoły?  miasta alfabetycznie szkoły na mapach  jak rezerwować? promocje
               

 

 

  Porozumienie

POROZUMIENIE
pomiędzy
polskA-Anglia.co.uk a Użytkownikami
w zakresie korzystania z Serwisu polskA-Anglia.co.uk

1. Definicje

polskA-Anglia.co.uk - polskA-Anglia.co.uk z siedzibą w Nottingham, przy 50 6- Carlton Business and Technology Centre, Station Rd., Nottingham.

Serwis - zorganizowana platforma informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez polskA-Anglia.co.uk, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z informacji opracowanych przez polskA-Anglia.co.uk i/lub jej partnerów a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet. Serwis może być nazywany określeniami równoważnymi jako Serwis (internetowy) lub polskA-Anglia.co.uk.

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu

2. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument ma charakter Porozumienia pomiędzy polskA-Anglia.co.uk a Użytkownikami w którym określone są zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania.

Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania niniejszego Porozumienia.

3. Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu

polskA-Anglia.co.uk zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.

Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

polskA-Anglia.co.uk zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana w jakimkolwiek dokumencie sygnowanym przez polskA-Anglia.co.uk

polskA-Anglia.co.uk nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

4. Prawa własności intelektualnej

polskA-Anglia.co.uk oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

polskA-Anglia.co.uk informuje, że jej Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki i materiały wideo, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

Wśród dokumentów udostępnianych za pośrednictwem Serwisu znajdują się dokumenty chronione prawami autorskimi na rzecz polskA-Anglia.co.uk opatrzone znakiem "Copyright  2000-2005 polskA-Anglia.co.uk Wszystkie prawa zastrzeżone", a także dokumenty do których prawa autorskie posiadają inne podmioty, co wynika w szczególności z zamieszczonych stosownych not copyright, rozpowszechniane w Internecie przez polskA-Anglia.co.uk na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz umów, w tym umów licencyjnych.

Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody polskA-Anglia.co.uk lub innego podmiotu uprawnionego.

Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich za pośrednictwem Serwisu z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.

Użytkownicy poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Serwisu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a polskA-Anglia.co.uk gwarantuje sobie prawo do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.

5. Ochrona prywatności

polskA-Anglia.co.uk w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. Celem polskA-Anglia.co.uk jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników.

polskA-Anglia.co.uk niniejszym uprzedza Użytkowników, że w przypadku korzystania z pewnych rodzajów produktów oferowanych w Serwisie proszeni będą o podanie określonych informacji osobistych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez polskA-Anglia.co.uk zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Rodzaje gromadzonych informacji

Użytkownicy mogą być proszeni o podanie informacji osobistych także w innych sytuacjach, w szczególności, kiedy uczestniczyć będą we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych, grach czy loteriach organizowanych przez polskA-Anglia.co.uk samodzielnie lub pod jej patronatem, a także kiedy korzystać będą z bogatej oferty usług Serwisu, w tym zakupów drogą on-line,  miejsc noclegowych, dostarczania konkretnych wybranych przez Użytkowników informacji oraz wszelkich innych spersonalizowanych działań Serwisu.

Podania informacji osobistych może także wymagać zgłaszanie polskA-Anglia.co.uk problemów związanych z korzystaniem z Serwisu, przy czym polskA-Anglia.co.uk zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji.

polskA-Anglia.co.uk zapewnia, że w każdym przypadku, gdy będzie zwracać się do Użytkowników z prośbą o udostępnienie informacji osobistych będzie zamieszczać na danej stronie link do niniejszego dokumentu.

polskA-Anglia.co.uk zwraca uwagę Użytkowników na fakt, że w przypadku korzystania za pośrednictwem Serwisu z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania niniejsze porozumienie, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się polityką prywatności danego podmiotu.

Wykorzystywanie zgromadzonych informacji

polskA-Anglia.co.uk gromadzi informacje o Użytkownikach przede wszystkim w celu poznania ich zainteresowań i potrzeb, po to aby dostarczać im materiały których rzeczywiście potrzebują.

Przekazywanie informacji

Co do zasady polskA-Anglia.co.uk gromadzi informacje osobiste o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie tych informacji osobom trzecim ma charakter wyjątku i odbywa się po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników, albo jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w przypadkach określonych poniżej.

polskA-Anglia.co.uk zastrzega sobie prawo przekazywania, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników, informacji osobistych ich dotyczących w sytuacjach, gdy jakiekolwiek usługi czy produkty będą oferowane przez Serwis we współdziałaniu z innymi podmiotami, w tym sponsorami.

polskA-Anglia.co.uk ma także prawo przekazywać informacje o Użytkownikach aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym, aktualnym i potencjalnym reklamodawcom, ale tylko w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Serwisu.

Zagwarantowanie prawa wyboru dla Użytkownika

Wszyscy Użytkownicy Serwisu mają zagwarantowane prawo wyboru w zakresie udostępniania nam informacji osobistych. W każdej sytuacji, w której Użytkownicy nie będą chcieli przekazywać nam tych informacji mogą oni zrezygnować z udziału w takich formach działalności naszego Serwisu, które wymagają podania tych informacji.

Uwagi końcowe

polskA-Anglia.co.uk zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z Serwisu jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników.

polskA-Anglia.co.uk zwraca uwagę Użytkownikom, że są oni samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów dających dostęp do osobistych części Serwisu, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko.

6. Postanowienia dodatkowe

polskA-Anglia.co.uk nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu.

polskA-Anglia.co.uk zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego dokumentu. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: info@polska-anglia.co.uk

Aby powrócić do formularza, użyj Powrót w twojej przeglądarce.

 

 

 

 
 

INWESTUJ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ I REALIZUJ PLANY

PROGRAM PARTNERSKISZUKAJREKLAMAO NAS KONTAKTWY O NAS

Oferta - Au Pair - Nauka i praca - Praca - Kursy językowe - Kursy konwersacji w Anglii i Londynie - Ferie Zimowe 2014 kursy i obozy językowe dla młodzieży 13-17 - Kwatery - Uniwersytety - Forum - Niezbędnik - Kontakt - FAQ - Aktualności - Kursy angielskiego w Londynie - Kursy angielskiego w Anglii - Szkoły języka angielskiego w Londynie - Szkoły języka angielskiego w Anglii

- Tanie rozmowy z Anglii do Polski - Tanie rozmowy do Polski - Tanie rozmowy do Polski z telefonów stacjonarnych - Tanie rozmowy do Polski z telefonów komórkowych  - Darmowe rozmowy do Polski  -Zakwaterownie w Londynie dla grup - Free calls to Poland -

Ubezpieczenie - Katalog szkół językowych - Internet w Anglii - Promocje - Najpopularniejsze szkoły w Londynie i Anglii - Szkoły językowe w Anglii -

- Kursy językowe w Anglii - Szkoły na mapach - Mapa strony

  

Send mail to info@polskA-Anglia.co.uk with questions or comments about this web site. Advertising/ Reklama
Copyright © 2000-2017 Polska-Anglia Ltd Registered in England No. 8445654. The registered office of the company is 3-4 Bower Terrace, Tonbridge Road, Maidstone, Kent ME16 8RY. Wszystkie prawa zastrzeżone.
No part of this site may be reproduced or stored in a retrieval system.
Every effort has been taken to ensure the accuracy of the content of this site but the publisher cannot be held responsible for the consequences of any errors.  A number of external links exist within the site and the publisher does not endorse any such external links. We recommend: tanie rozmowy do Polski.