strona główna katalog kursów językowych jak wybieramy szkoły?  miasta alfabetycznie szkoły na mapach  jak rezerwować? promocje
               

 

 

  AKTUALNOŚCI Z LONDYNU

DZIAŁ POD PATRONATEM PORTALU:


Praca dla nauczycieli w Londynie i Anglii

Autor: Joanna Oman, Katarzyna Kuchnowska

Praca dla nauczycieli
 


Polscy nauczyciele moga uczyć we wszystkich krajach Unii, a praca w Wielkiej Brytanii jest przyjemna i dobrze płatna.

Jeśli więc jesteś wykwalifikowanym w Polsce nauczycielem, to zgodnie z dyrektywą 89/48 EEC od 1 maja 2004 roku masz pełne prawo do nauczania w każdym kraju Europejskiej Strefy Ekonomicznej. Nie potrzebujesz do tego żadnych dodatkowych szkoleń.

Aby podjąć pracę nauczyciela w Wielkiej Brytanii musisz jednak posiadać Qualified Teacher Status (QTS). Jest to status przyznawany dożywotnio przez General Teaching Council (GTC), potwierdzający twoje kwalifikacje i uprawnienia.

Na rozpatrzenie wniosku o przyznanie QTS władze mają 4 miesiące od czasu dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów, więc jeśli myślisz o podjęciu pracy w zawodzie od nowego semestru, już zacznij zbierać i tłumaczyć niezbędne dyplomy. Pamiętaj, że tłumaczenie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego.

General Teaching Council może udzielać wszystkim ewentualnym pracodawcom informacji na twój temat - czy posiadasz odpowiednie kwalifikacje i prawo do nauczania.

Teachers' Qualifications Section
General Teaching Council
3rd Floor Cannon House
24 The Priory Queensway
Birmingham, B4 6BS

Tel: 0121 345 0140
Fax: 0121 345 0100
Email: tqhelpdesk@gtce.org.uk

wiecej informacji o pracy znajdziesz na tych stronach:

www.gtce.org.uk
www.teachernet.gov.uk

W Wielkiej Brytanii szkoły zatrudniają także asystentów nauczyciela (teachers assistants). Osoby takie pomagają w czasie lekcji dzieciom, które mają trudności np. z językiem angielskim, z czytaniem, pisaniem, liczeniem, odpowiadają na pytania tak, by nie zakłócać pracy nauczyciela. Czasami również pomagają w rozwiązywaniu osobistych problemów dzieci czy w czynnościach administracyjnych.

Szkoły lub lokalne władze LEA (Local Education Authority) same decydują jakiego doświadczenia, kwalifikacji, umiejętności i cech oczekują od asystentów. Wszyscy jednak muszą mieć zaświadczenie z policji o niekaralności oraz przejść szkolenie BHP.

Ogłoszenia o wakatach na tym stanowisku możesz znaleźć w lokalnych gazetach, bibliotekach, jobcentre lub kontaktować się bezpośrednio ze szkołami.

A jak w praktyce wygląda praca nauczyciela w UK?

Zacznijmy od tego, że pracuję jako nauczyciel już od ponad dwóch lat. Moja praca polega na współpracy z uniwersytetami w Londynie, a szczególnie z wydziałami organizującymi tzw. Foundation Courses, czyli kursy przygotowawcze dla studentów z zagranicy planujących studia w Anglii.

Już podczas studiów magisterskich z nauczania języka angielskiego w Londynie, zostałam przyjęta do pracy w moim zawodzie bez większych problemów. Mój pierwszy rok był bardzo problematyczny głównie z powodu różnic kulturowych, ale teraz czuję, że ciężko byłoby mi wrócić do pracy w kraju.

Po pierwsze trudność sprawiało mi przyzwyczajenie się do nowego systemu. Rok akademicki zaczyna się tutaj w październiku z dwutygodniową przerwą na świeta i tygodniową przerwą miedzysemestralną oraz dodatkową przerwą na Wielkanoc. Nic co byłoby nam nieznane.

Problemy jednak zaczynały się gdy musiałam dostosować się do nowych standardów nauczania, dość różnych od tych w Polsce.

Tutaj student - klient to, jak mówi znany slogan, "nasz pan".

Nauczanie skupia się bardzo na potrzebach studenta oraz na obszernym systemie wspierania tegoż studenta w jego potrzebach, czy też problemach natury naukowej oraz osobistej.

Te drugie są często uwzględniane oraz przyjmowane jako mające znaczny wpływ na proces uczenia się danego ucznia i zadaniem nauczyciela jest okazywanie dużej wyrozumiałości.

Współpracując z innymi nauczycielami często czułam presję udowodnienia im mojej kompetencji w zakresie przedmiotów jakich uczyłam. Jednocześnie wielokrotnie byli oni pod wrażeniem moich zdolności administracyjnych jakie wyniosłam z Polski.

Nauczyciele angielscy skupiają się głównie na treści, co często odbija się na formie, więc polscy nauczyciele mają tu przewagę.

Po roku pracy te problemy zanikły i teraz wydaje mi się, że praca w zespole nauczycieli jest w Anglii bardzo przyjemna i w wielu instytucjach nauczyciele otrzymują dużo wsparcia ze strony zwierzchników, oraz niezależnych stowarzyszeń nauczycielskich.

Same placówki edukacyjne są bardzo dobrze wyposażone, ze sprzętem komputerowym oraz usługami "audio-video" umożliwiającymi wykorzystanie najnowszych technologii w klasie i poza nią, oraz pomocnikami z kadry technicznej chętnymi do współpracy.

Dofinansowanie, jak wszędzie, jest niewielkie, ale są sposoby na obejście tego problemu gdy już nawiążemy kontakty z innymi nauczycielami.

Podsumowując, praca nauczyciela jest w Anglii dość przyjemna, dobrze płatna i ma więcej plusów niż minusów, więc zachęcam wszystkich wykwalifikowanych nauczycieli do kontynuacji swojego zawodu w tym kraju.

 

 


 

 
 

INWESTUJ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ I REALIZUJ PLANY

PROGRAM PARTNERSKISZUKAJREKLAMAO NAS KONTAKTWY O NAS

Oferta - Au Pair - Nauka i praca - Praca - Kursy językowe - Kursy konwersacji w Anglii i Londynie - Ferie Zimowe 2014 kursy i obozy językowe dla młodzieży 13-17 - Kwatery - Uniwersytety - Forum - Niezbędnik - Kontakt - FAQ - Aktualności - Kursy angielskiego w Londynie - Kursy angielskiego w Anglii - Szkoły języka angielskiego w Londynie - Szkoły języka angielskiego w Anglii

- Tanie rozmowy z Anglii do Polski - Tanie rozmowy do Polski - Tanie rozmowy do Polski z telefonów stacjonarnych - Tanie rozmowy do Polski z telefonów komórkowych  - Darmowe rozmowy do Polski  -Zakwaterownie w Londynie dla grup - Free calls to Poland -

Ubezpieczenie - Katalog szkół językowych - Internet w Anglii - Promocje - Najpopularniejsze szkoły w Londynie i Anglii - Szkoły językowe w Anglii -

- Kursy językowe w Anglii - Szkoły na mapach - Mapa strony

  

Send mail to info@polskA-Anglia.co.uk with questions or comments about this web site. Advertising/ Reklama
Copyright © 2000-2017 Polska-Anglia Ltd Registered in England No. 8445654. The registered office of the company is 3-4 Bower Terrace, Tonbridge Road, Maidstone, Kent ME16 8RY. Wszystkie prawa zastrzeżone.
No part of this site may be reproduced or stored in a retrieval system.
Every effort has been taken to ensure the accuracy of the content of this site but the publisher cannot be held responsible for the consequences of any errors.  A number of external links exist within the site and the publisher does not endorse any such external links. We recommend: tanie rozmowy do Polski.