strona główna katalog kursów językowych jak wybieramy szkoły?  miasta alfabetycznie szkoły na mapach  jak rezerwować? promocje
               

 

 

  AKTUALNOŚCI Z LONDYNU

DZIAŁ POD PATRONATEM PORTALU:


Leczenie i ubezpieczenie zdrowotne w Anglii, Wielkiej Brytanii

Autor Kasia K.

Leczenie i ubezpieczenie
 


LECZENIE
Osoby, opłacające składki na NFZ, podróżujące po krajach Unii Europejskiej, mają prawo do skorzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza poza granicami kraju należy posiadać dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia (rolę tę pełnią w UE formularze serii E-100).

TURYŚCI powinni zaopatrzyć się w druk E-111. Przed wyjazdem należy potwierdzić prawo do ubezpieczenia w oddziale NFZ. Jeżeli w danym kraju obowiązuje współpłacenie, polski turysta będzie musiał zapłacić odpowiednią kwotę za leczenie, a po powrocie do kraju ubiegać się o jej zwrot.

CHORZY, którzy wyjeżdżają za granicę w celu uzyskania świadczeń medycznych muszą posiadać druk E-112 oraz zgodę NFZ.

STUDENCI polscy, studiujący w jednym z krajów Unii Europejskiej mogą leczyć się nie tylko w nagłych przypadkach (jak turyści), ale otrzymają pomoc w każdej potrzebie zdrowotnej: np. w chorobie przewlekłej, mogą wykonać na koszt ubezpieczalni niezbędne badania okresowe czy korzystać z porad lekarzy specjalistów. Wyjeżdżając należy zabrać ze sobą zaświadczenie o ubezpieczeniu na druku E-128, wypełnione przez NFZ.

EMERYCI I RENCIŚCI mają prawo do wszystkich świadczeń koniecznych w czasie ich pobytu w innym państwie. Obowiązuje ich druk E-121, będący zaświadczeniem o zarejestrowaniu emeryta lub rencisty.

Osoby zamieszkujące i pracujące legalnie na terenie kraju unijnego oraz odprowadzające składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne w danym kraju, mają takie same prawa do świadczeń medycznych, jak obywatele państwa, w którym przebywają. Prawo to przysługuje również najbliższej rodzinie tej osoby:

  • członków najbliższej rodziny, zamieszkujących w kraju unijnym, należy zgłosić do ubezpieczenia na druku E-106,
  • osoby mieszkające i pracujące w kraju UE, przyjeżdżające do Polski (np. turystycznie) są uprawnione do świadczeń medycznych za okazaniem druku E-111 poświadczonego przez odpowiedni urząd kraju zamieszkania,
  • jeżeli najbliższa rodzina ubezpieczonego mieszka w Polsce, jest uprawniona do korzystania z świadczen na podstawie druku E-109, poświadczonego przez odpowiedni urząd w jego kraju zamieszkania,
  • osoby mieszkające w kraju, a pracujące i opłacajace składki za granicą (np. pracownicy przygraniczni), oraz członkowie ich najbliższej rodziny mają prawo do opieki zdrowotnej w obu krajach; w takim przypadku dla otrzymania bezpłatnej pomocy medycznej w Polsce konieczne jest uzyskanie w kraju zatrudnienia zaświadczenia na druku E-106 oraz zarejestrowanie go w oddziale NFZ. Dzieci takich pracowników są ubezpieczone i korzystają z pomocy lekarskiej w kraju, w którym mieszkają. Za granicą mają zapewnione świadczenia zdrowotne tylko w przypadkach nagłych (jak turyści).
Obywatele polscy, delegowani do pracy w kraju Unii Europejskiej powinni pobrać z ZUS druk E-101 , potwierdzający fakt posiadania ubezpieczania w Polsce i zwalniający z opłacania składek ubezpieczeniowych za granicą.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło w kraju członkowskim UE są uprawnione do korzystania ze świadczeń medycznych na podstawie druku E-128 .

BEZROBOTNI zarejestrowani w polskich urzędach pracy i objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, mają prawo do korzystania z opieki medycznej w kraju, do którego wyjadą w poszukiwaniu pracy. Poświadcza to formularz E-119. Warunkiem jest upłyniecie minimum 4 tygodni od zarejestrowania się w urzędzie pracy. Prawo do opieki medycznej z tytułu poszukiwania pracy poza krajem stałego zamieszkania przysługuje tylko przez 3 miesiące.

TELEFON RATUNKOWY: 112
(z telefonów stacjonarnych i komórkowych, w telefonach publicznych bezpłatny).

Nocny numer interwencyjny w Departamencie Konsularnym i Polonii Ministerstwa Spraw Zagranicznych: 00 48 22 523 90 00

EMERYTURY
Wejście Polski do Unii Europejskiej nie będzie miało wpływu na polskie regulacje prawne dotyczące rent i emerytur. Jedynie osoby, które pracowały wcześniej w krajach UE i ten okres nie został zaliczony do ich okresu zatrudnienia, będą mogły teraz złożyć do ZUS wniosek o przyznanie lub przywrócenie świadczenia. Okresy ubezpieczenia i zatrudnienia w jakimkolwiek kraju UE będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczen np. z tytulu emerytury lub zasiłku dla bezrobotnych.

Osoby uprawnione do pobierania emerytur i rent, a zamieszkujące na terenie innego państwa członkowskiego, po 1 maja 2004 będą miały możliwość odbioru świadczenia w kraju zamieszkania, a nie jak dotychczas tylko na terenie Polski.

Osoby przemieszczające się po terytorium kilku państw Unii Europejskiej mogą podlegać prawu ubezpieczeń społecznych tylko jednego państwa (zasada jedności stosowanego ustawodawstwa).

Obywatel polski ubezpieczony w innym kraju Unii musi być traktowany jak jego obywatele.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę będę ubezpieczone w kraju, w którym ją wykonują - decydujące dla wyboru systemu ubezpieczenia jest miejsce pracy, nawet wówczas, gdy zamieszkuje się w innym państwie lub pracodawca ma siedzibę na terenie innego państwa Unii.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą (również na terenie więcej niż jednego państwa UE) będą ubezpieczone w państwie, w którym mieszkają i prowadzą działalność jednocześnie. Jeżeli zamieszkują w kraju, w którym nie prowadzą działalności, to podlegają ubezpieczeniu w państwie, na terenie którego wykonują podstawową działalność.

Każde państwo Unii ma inne zasady przyznawania rent i emerytur. Aby wyliczyć przysługujące świadczenie, należy złożyć wniosek do odpowiedniej instytucji w tym państwie członkowskim, którego przepisom o ubezpieczeniu społecznym ostatnio się podlegało.

Więcej informacji na stronie: http://www.msz.gov.pl/start.html

 

 

 
 

INWESTUJ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ I REALIZUJ PLANY

PROGRAM PARTNERSKISZUKAJREKLAMAO NAS KONTAKTWY O NAS

Oferta - Au Pair - Nauka i praca - Praca - Kursy językowe - Kursy konwersacji w Anglii i Londynie - Ferie Zimowe 2014 kursy i obozy językowe dla młodzieży 13-17 - Kwatery - Uniwersytety - Forum - Niezbędnik - Kontakt - FAQ - Aktualności - Kursy angielskiego w Londynie - Kursy angielskiego w Anglii - Szkoły języka angielskiego w Londynie - Szkoły języka angielskiego w Anglii

- Tanie rozmowy z Anglii do Polski - Tanie rozmowy do Polski - Tanie rozmowy do Polski z telefonów stacjonarnych - Tanie rozmowy do Polski z telefonów komórkowych  - Darmowe rozmowy do Polski  -Zakwaterownie w Londynie dla grup - Free calls to Poland -

Ubezpieczenie - Katalog szkół językowych - Internet w Anglii - Promocje - Najpopularniejsze szkoły w Londynie i Anglii - Szkoły językowe w Anglii -

- Kursy językowe w Anglii - Szkoły na mapach - Mapa strony

  

Send mail to info@polskA-Anglia.co.uk with questions or comments about this web site. Advertising/ Reklama
Copyright © 2000-2017 Polska-Anglia Ltd Registered in England No. 8445654. The registered office of the company is 3-4 Bower Terrace, Tonbridge Road, Maidstone, Kent ME16 8RY. Wszystkie prawa zastrzeżone.
No part of this site may be reproduced or stored in a retrieval system.
Every effort has been taken to ensure the accuracy of the content of this site but the publisher cannot be held responsible for the consequences of any errors.  A number of external links exist within the site and the publisher does not endorse any such external links. We recommend: tanie rozmowy do Polski.