strona główna katalog kursów językowych jak wybieramy szkoły?  miasta alfabetycznie szkoły na mapach  jak rezerwować? promocje
               

 

 

 

Rozmawiaj z Polską za 2p/min. już od pierwszego dnia pobytu w Anglii.

   1. Wykręć z Anglii 24h/7 dni w tygodniu 0844 862 0023   2. Następnie wprowadź swój numer stacjonarny w Polsce 0048..
   3. To wszystko - już możesz rozmawiać - wypróbuj teraz!

2p/min na telefony komórkowe, komórki - szczegóły

  AKTUALNOŚCI Z WIELKIEJ BRYTANII
 

DZIAŁ POD PATRONATEM PORTALU:


Homogenizacja i uznawanie polskich dyplomów w Wielkiej Brytanii

Homogenizacja i uznawanie polskich dyplomów w Wielkiej Brytanii

Europa nie będzie miała granic również w dziedzinie edukacji. Uznanie polskich dyplomów i świadectw dojrzałości ulegnie zmianie już w roku 2010, kiedy odejdziemy od procesu legalizacji polskich dokumentów i tłumaczenia ich na warunki innych krajów wspólnoty.
 


Europa nie będzie miała granic również w dziedzinie edukacji. Uznanie polskich dyplomów i świadectw dojrzałości ulegnie zmianie już w roku 2010, kiedy odejdziemy od procesu legalizacji polskich dokumentów i tłumaczenia ich na warunki innych krajów wspólnoty. Związane jest to z wprowadzeniem Europejskiej Struktury Kwalifikacji (EQF).

Wielka Brytania jak i inne kraje Unii Europejskiej do roku 2010 mają powiązać swoje systemy kwalifikacji z europejskimi zasadami szkolnictwa. Dzięki temu system uznawania kwalifikacji powinien ułatwić Europejczykom proces podjęcia studiów w innych krajach UE.

Co więcej, do 2012 r. wszystkie nowe dyplomy wydawane przez placówki szkolnictwa wyższego w Unii powinny zawierać odniesienie do jednego z poziomów kwalifikacji określonych w europejskich ramach kwalifikacji. Będzie to krok, który umożliwi uznanie dyplomów maturalnych, magisterskich i innych bez zbędnych formalności.

Jak do tej pory, każdy dyplom musiał przejść przez proces legalizacji. Ta długa procedura tłumaczenia polskich dokumentów i zatwierdzenia ich prawidłowości przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego bardzo wydłużała czas np. złożenia papierów na obce uczelnie. Dzisiaj wygląda to tak, że legalizacja jest wymagana w stosunku do dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.

Zgodnie z § 17 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224, poz.1634) urząd obsługujący ministra nadzorującego uczelnie podległe Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego legalizuje do obrotu prawnego z zagranicą wyłącznie oryginały następujących dokumentów:

  • dyplomów ukończenia studiów /książeczka/
  • świadectw stwierdzających ukończenie studiów podyplomowych
  • dyplomów nadania stopni naukowych oraz
  • zaświadczeń o ukończeniu studiów.


Legalizacja świadectw dojrzałości wydanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne po zdanym egzaminie dojrzałości dokonywana jest w Ministerstwie Edukacji Narodowej, przy Alei Szucha 25 w pokoju 215 tel. nr (022) 3474484. Legalizacji można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 w gmachu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy ul.Hożej 20.

Jednak dzięki Europejskim ramom kwalifikacji porównywanie kwalifikacji zdobytych w różnych systemach edukacji, jakie istnieją w Unii, stanie się prostsze – dyplom uzyskany w jednym kraju będzie miał swój odpowiednik w pozostałych.

Przy planowaniu dalszej edukacji za granicą trzeba wziąć sobie poprawkę na długi okres oczekiwania na dokumenty, bądź poczekać i zdecydować się na taki krok w przyszłość po roku 2010, gdy proces kwalifikacji z europejskimi zasadami szkolnictwa będzie ujednolicony. System ten ułatwi pracownikom przemieszczanie się w poszukiwaniu pracy oraz będzie bodźcem do uczenia się przez całe życie.

Co ważne dla osób nie posiadających dyplomów, jednak mających duże doświadczenie i praktyki. Dzięki europejskiej strukturze kwalifikacji (EQF) możliwa jest ocena kwalifikacji danej osoby na podstawie jej umiejętności, tj. tego co umie i może zrobić w rzeczywistości. Struktura połączy krajowe systemy uznawania kwalifikacji we wspólne ramy odniesienia na szczeblu europejskim. Dzięki całemu systemowi kwalifikacje uzyskane w różnych krajach w Europie można będzie łatwiej porównać, tak aby władze uczelni w Wielkiej Brytanii mogły bez problemu „zrozumieć” kwalifikacje kandydata z Polski.

Prace nad opracowaniem ram rozpoczęły się w 2004 r., kiedy jeszcze tylko Francja, Irlandia i Wielka Brytania miały krajowe ramy uznawania kwalifikacji. Dziś nad ich przygotowaniem pracuje większość krajów UE. EQF uzupełnia istniejące unijne programy, takie jak Europass, Ploteus czy program kształcenia ustawicznego, dzięki którym uznawanie kwalifikacji ma stać się łatwiejsze oraz które mają zachęcić obywateli UE do pracy i studiów za granicą.

 


 

 
 

INWESTUJ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ I REALIZUJ PLANY

PROGRAM PARTNERSKISZUKAJREKLAMAO NAS KONTAKTWY O NAS

Oferta - Au Pair - Nauka i praca - Praca - Kursy językowe - Kursy konwersacji w Anglii i Londynie - Ferie Zimowe 2014 kursy i obozy językowe dla młodzieży 13-17 - Kwatery - Uniwersytety - Forum - Niezbędnik - Kontakt - FAQ - Aktualności - Kursy angielskiego w Londynie - Kursy angielskiego w Anglii - Szkoły języka angielskiego w Londynie - Szkoły języka angielskiego w Anglii

- Tanie rozmowy z Anglii do Polski - Tanie rozmowy do Polski - Tanie rozmowy do Polski z telefonów stacjonarnych - Tanie rozmowy do Polski z telefonów komórkowych  - Darmowe rozmowy do Polski  -Zakwaterownie w Londynie dla grup  - Free calls to Poland - Free calls to Poland from landlines - Free calls to Poland from mobiles - How to call Poland for free from mobile

Ubezpieczenie - Katalog szkół językowych - Internet w Anglii - Promocje - Najpopularniejsze szkoły w Londynie i Anglii - Szkoły językowe w Anglii -

- Kursy językowe w Anglii - Szkoły na mapach - Mapa strony

  

Send mail to info@polskA-Anglia.co.uk with questions or comments about this web site. Advertising/ Reklama
Copyright © 2000-2017 Polska-Anglia Ltd Registered in England No. 8445654. The registered office of the company is 3-4 Bower Terrace, Tonbridge Road, Maidstone, Kent ME16 8RY. Wszystkie prawa zastrzeżone.
No part of this site may be reproduced or stored in a retrieval system.
Every effort has been taken to ensure the accuracy of the content of this site but the publisher cannot be held responsible for the consequences of any errors.  A number of external links exist within the site and the publisher does not endorse any such external links. We recommend: tanie rozmowy do Polski.