strona główna katalog kursów językowych jak wybieramy szkoły?  miasta alfabetycznie szkoły na mapach  jak rezerwować? promocje
               

 

 

 

Rozmawiaj z Polską za 2p/min. już od pierwszego dnia pobytu w Anglii.

   1. Wykręć z Anglii 24h/7 dni w tygodniu 0844 862 0023   2. Następnie wprowadź swój numer stacjonarny w Polsce 0048..
   3. To wszystko - już możesz rozmawiać - wypróbuj teraz!

2p/min na telefony komórkowe, komórki - szczegóły

  AKTUALNOŚCI Z WIELKIEJ BRYTANII
 

DZIAŁ POD PATRONATEM PORTALU:


Azbest ukryty zabójca

Jesteś elektrykiem, hydraulikiem, instalatorem systemów grzewczo-wentylacyjnych lub stolarzem? Jeśli pracujesz w tego typu branży remontowo-budowlanej, Twoje przyszłe zdrowie jest nadal w dużym stopniu narażone na ryzyko zatrucia azbestem. Każdego roku na choroby nowotworowe wywoływane wdychaniem mikroskopijnych włókien azbestowych umiera 1000 osób, które pracowały w tych branżach.
 


Jesteś elektrykiem, hydraulikiem, instalatorem systemów grzewczo-wentylacyjnych lub stolarzem? Jeśli pracujesz w tego typu branży remontowo-budowlanej, Twoje przyszłe zdrowie jest nadal w dużym stopniu narażone na ryzyko zatrucia azbestem. Każdego roku na choroby nowotworowe wywoływane wdychaniem mikroskopijnych włókien azbestowych umiera 1000 osób, które pracowały w tych branżach.

 

Nie bez przyczyny azbest określa się mianem ukrytego zabójcy. Te śmiertelnie niebezpieczne włókna niewielkiego rozmiaru były w przeszłości używane w dużych ilościach w nowych oraz remontowanych budynkach, często w mało widocznych miejscach.

Stosowanie azbestu jest obecnie zakazane, ale w budynkach wciąż znajduje się dużo azbestu – azbest może występować w każdym budynku zbudowanym lub remontowanym przed rokiem 2000. Choroby związane z azbestem nadal powodują więcej zgonów, niż jakakolwiek inna choroba zawodowa.

Niebezpieczeństwo powstaje wtedy, gdy włókna azbestowe dostaną się do powietrza i mogą być wdychane. Pył i włókna azbestowe mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń płuc i chorób nowotworowych. Śmierć jest powolna i bolesna, ponieważ przez długi okres płuca stają się coraz mniej elastyczne, a oddychanie sprawia trudność i jest bolesne. Choroba jest nieuleczalna.

Do niedawna uważano, iż śmiertelne choroby związane z azbestem były powodowane przez regularny kontakt z dużymi ilościami azbestu. Teraz wiadomo, że częste narażenie na działanie azbestu o niskim poziomie stężenia może powodować raka, ale dokładne poziomy stężenia nie są znane. Nie istnieje „bezpieczny” poziom stężenia, tak więc zawsze należy stosować środki zapobiegawcze.

Pracownikom takim jak hydraulicy, elektrycy oraz instalatorzy systemów grzewczych może się wydawać, iż nie pracują z azbestem, podczas gdy być może regularnie nawiercają, tną oraz zajmują się innego rodzaju obróbką materiałów zawierających azbest. Jeśli pył azbestowy przeniesiony zostanie na odzieży lub butach do domu, wówczas także członkowie rodziny są narażeni na poważne ryzyko.

Nie pracuj, jeśli nie jesteś pewien, czy w Twoim miejscu pracy obecny jest azbest. Twój szef lub klient są zobowiązani Cię o tym poinformować. Począwszy od maja 2004 r., osoby odpowiedzialne za prace konserwacyjno-remontowe na terenie nieruchomości komercyjnych lub przemysłowych są zobowiązane prawnie sprawdzać czy na terenie nieruchomości obecny jest azbest i zarządzać związanym z tym ryzykiem.

Oznacza to, iż osoby te są zobowiązane stwierdzić, czy na danym terenie występuje azbest; sprawdzić w jakim jest stanie; założyć, że materiał zawiera azbest, o ile nie ma wyraźnych dowodów na to, że go nie zawiera; ocenić zagrożenie związane z azbestem; podjąć działania w zakresie kontroli ryzyka, tak aby nikt świadomie nie naruszał materiału zawierającego azbest; przekazać stosowne informacje na temat materiału osobom, w przypadku których występuje prawdopodobieństwo naruszenia takiego materiału.

Wszyscy wykonawcy prowadzący prace wyburzeniowe lub remontowe w budynkach powinni oczywiście sprawdzić, przed rozpoczęciem prac, czy w budynku występuje azbest.

Do najbardziej typowych materiałów zawierających azbest należą: powłoki oraz otuliny kotłów lub rur; natryskiwane powłoki przeciwpożarowe i przeciwhałasowe; płyty izolacyjne; płyty i produkty cementowe, takie jak rynny, podsufitki i rury spustowe; płyty sufitowe. Usuwanie azbestu występującego w takich materiałach bez specjalnego pozwolenia jest niezgodne z prawem.

Tylko wykonawca posiadający pozwolenie na usuwanie azbestu może zostać zatrudniony do usunięcia azbestu w kontrolowanych warunkach. Jest to wyspecjalizowana praca, która wymaga odpowiedniego przeszkolenia oraz użycia drogiego sprzętu ochronnego.

W płytach cementowo-azbestowych (eternitowych), często wykorzystywanych do pokrycia dachu, znajduje się bardzo niewiele włókien azbestowych. Usunięcie tych płyt nie wymaga specjalnego pozwolenia, ale należy zachować jak najwyższą ostrożność, aby nie dopuścić do ich pęknięcia, piłowania, nawiercania i należy je utrzymywać w stanie wilgotnym. Wszelkie takie materiały należy ostrożnie owinąć i zabezpieczyć, a następnie utylizować w przeznaczonych do tego miejscach wytyczonych przez lokalne władze.

Podsumowując – jeśli w Twoim miejscu pracy obecny jest azbest, przestań pracować i sprawdź to. Po co się narażać?
 

Infolinia: 02075562239

E-mail: informacja@hse.gsi.gov.uk

Strona internetowa: www.hse.gov.uk/construction/polski

 

 


 

 
 

INWESTUJ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ I REALIZUJ PLANY

PROGRAM PARTNERSKISZUKAJREKLAMAO NAS KONTAKTWY O NAS

Oferta - Au Pair - Nauka i praca - Praca - Kursy językowe - Kursy konwersacji w Anglii i Londynie - Ferie Zimowe 2014 kursy i obozy językowe dla młodzieży 13-17 - Kwatery - Uniwersytety - Forum - Niezbędnik - Kontakt - FAQ - Aktualności - Kursy angielskiego w Londynie - Kursy angielskiego w Anglii - Szkoły języka angielskiego w Londynie - Szkoły języka angielskiego w Anglii

- Tanie rozmowy z Anglii do Polski - Tanie rozmowy do Polski - Tanie rozmowy do Polski z telefonów stacjonarnych - Tanie rozmowy do Polski z telefonów komórkowych  - Darmowe rozmowy do Polski  -Zakwaterownie w Londynie dla grup  - Free calls to Poland - Free calls to Poland from landlines - Free calls to Poland from mobiles - How to call Poland for free from mobile

Ubezpieczenie - Katalog szkół językowych - Internet w Anglii - Promocje - Najpopularniejsze szkoły w Londynie i Anglii - Szkoły językowe w Anglii -

- Kursy językowe w Anglii - Szkoły na mapach - Mapa strony

  

Send mail to info@polskA-Anglia.co.uk with questions or comments about this web site. Advertising/ Reklama
Copyright © 2000-2017 Polska-Anglia Ltd Registered in England No. 8445654. The registered office of the company is 3-4 Bower Terrace, Tonbridge Road, Maidstone, Kent ME16 8RY. Wszystkie prawa zastrzeżone.
No part of this site may be reproduced or stored in a retrieval system.
Every effort has been taken to ensure the accuracy of the content of this site but the publisher cannot be held responsible for the consequences of any errors.  A number of external links exist within the site and the publisher does not endorse any such external links. We recommend: tanie rozmowy do Polski.