strona głównakatalog kursów językowychjak wybieramy szkoły?  miasta alfabetycznieszkoły na mapach jak rezerwować?promocje
        

 

 

 POLSKA-ANGLIA DIRECT    

DOSTAŃ SIĘ NA STUDIA W ANGLII

THE ULTIMATE UNIVERSITY EXPERIENCE

Uczyniliśmy procedurę aplikacyjną jak najbardziej jasną i przystępną. Należy po prostu podążać za jasnymi wskazówkami, a będziesz wkrótce na drodze do przyjęcia na uczelnię.

1. Wysłanie dokumentów  w celu przeprowadzenia analizy potrzeb edukacyjnych

2. Ramy czasowe procesu aplikacyjnego i terminy składania wniosków

3. Ile kosztują studia?

1. Wysłanie dokumentów  w celu przeprowadzenia analizy potrzeb edukacyjnych

Prosimy dostarczyć nam komplet dokumentów, a my zajmiemy się gruntowną oceną dokumentów akademickich  i ocenimy ich adekwatność w stosunku do systemu w Zjednoczonym Królestwie, określimy  umiejętności językowe i rozważymy doświadczenie zawodowe (jeśli takowe będzie).

Bardzo ważne jest, by wysłać wszystkie dokumenty w tym samym czasie- najlepiej w dokumencie programu Word załączonym do maila. Nie możemy rozpocząć przetwarzania aplikacji jeżeli nie otrzymamy wszystkich wymienionych niżej dokumentów. Jeśli stwierdzimy brak jakiegokolwiek dokumentu, proces aplikacyjny ulegnie znacznemu opóźnieniu.

·                1. Wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny UCPS Directs

·                2. Przetłumaczony na język angielski transkrypt ocen lub raport ocen otrzymanych w szkole średniej/ uczelni

·                3. Notarialnie potwierdzony dyplom ukończenia szkoły średniej/uniwersytetu

·                4. List rekomendacyjny/List polecający (w języku angielskim) od profesorów bądź/i od pracodawcy (więcej wskazówek )

·                5. Życiorys (wymagany jedynie w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia)

·                6. List motywacyjny (100-300 słów)- prosimy zapoznać się ze wskazówkami podanymi na stronie .

·                7. Potwierdzenie poziomu języka angielskiego: albo oficjalny certyfikat z egzaminu (TOEFL, IELTS itp.), albo wypełniony BEZPŁATNY test predyspozycji językowych firmy polska-anglia w przypadku, gdy żaden oficjalny certyfikat nie jest wymagany.

·                8. 2 fotografie formatu paszportowego

·                9. Opłata aplikacyjna w wysokości 150 funtów. Uwaga: opłata zostanie zwrócona, jeżeli student zarezerwuje w polska-anglia kurs trwający ponad osiem tygodni.

2.  Potwierdzenie wybranych kursów

Po dokonaniu potwierdzenia wyślemy Państwu spersonalizowany plan studiów rekomendujący 6 uniwersytetów dla kandydatów na studia pierwszego stopnia i 3 uniwersytety dla kandydatów na studia drugiego stopnia. Jeżeli zdecydują się Państwo na ubieganie o miejsce na uniwersytecie, należy podpisać wysłany dokument upoważniający i odesłać go nam z opłatą w wysokości 450 funtów. Następnie składamy w Państwa imieniu dokumenty na wybrane uczelnie. Uwaga: wspomniana opłata zostanie zwrócona studentowi, gdy zarezerwuje on w polska-anglia kurs trwający ponad osiem tygodni.

3.  Oferty

Po otrzymaniu kompletnych aplikacji i opłaty aplikacyjnej, w ciągu ośmiu tygodni wyślemy Państwu  oferty  uniwersytetów. Proces ten odbywa się znacznie szybciej aniżeli w przypadku tradycyjnej procedury aplikacyjnej.

4.  Potwierdzenie akceptacji oferty przez klienta.

Gratulacje! Otrzymałeś już oferty i następnym krokiem jest dokonanie wyboru. Po dokonaniu wyboru uniwersyteu dostarczymy wszelkich informacji na temat rezerwacji zakwaterowania, sposobu zapłaty za kursy uniwersyteckie, kursów zapoznawczych czy integracyjnych itp.

By jak najszybciej zakwalifikować się należy:

-          Rozpocząć procedurę aplikacyjną jak najwcześniej.

-          Zawsze dostarczać komplet dokumentów.
 

Ramy czasowe procesu aplikacyjnego i terminy składania wniosków

Poniższa tabela przedstawia niektóre terminy & ramy czasowe przetwarzania wniosków. Jednakże należy pamiętać, że ramy czasowe procesu aplikacyjnego różnią się w zależności od kilku różnych czynników:

-          czy kandydat jest studentem studiów pierwszego czy drugiego stopnia, studiów typu ‘taught’ czy ‘research’. Dla przykładu, proces aplikacyjny na studia doktoranckie zajmuje więcej czasu niż na studia podyplomowe typu ‘taught’.

-          narodowości studenta (tzn. czy jest on obywatelem kraju UE czy nie).

-          Pory roku: Dla studentów studiów pierwszego stopnia: mimo, że stosujemy się do terminów składania aplikacji wyznaczonych przez UCAS (centralnej organizacji, która zajmuje się przetwarzaniem wniosków aplikacyjnych na kursy w pełnym wymiarze godzin), dzięki naszym znakomitym relacjom z uniwersytetami możemy otrzymać szybszą odpowiedź, a także możemy składać dokumenty po oficjalnym terminie. Dla studentów studiów drugiego stopnia: wiele uniwersytetów nie wyznaczy żadnych terminów, gdyż oczekiwać będzie na złożenie dokumentów w marcu dla studiów rozpoczynających się w październiku.

Z wielu względów studenci powinni składać wnioski jak najwcześniej:

  1. by móc korzystać z jak najszerszego wyboru kursów i uniwersytetów, gdyż w Zjednoczonym Królestwie zapisy na kursy szybko się kończą. Po upłynięciu terminu wyznaczonego przez UCAS, uniwersytety nie mają obowiązku rozpatrywania formularzy aplikacyjnych- nawet złożonych przez polska-anglia!
  2. by upewnić się, że masz wystarczającą ilość czasu na podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego (jeśli jest to wymagane)
  3. by się upewnić, że P po otrzymaniu oferty masz czas na złożenie wniosku o wizę.

 

Daty

STUDENCI STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

 

01.09.2006

Początek procedury aplikacyjnej UCAS

 

15.10.2006

Upływa termin składania wniosków do Oxford & Cambrdge. Upływa termin dla aplikacji na medycynę, stomatologię & weterynarię.

 

15.01.2007

Upływa termin dla wniosków z UE w celu zagwarantowania ich równego potraktowania.

 

Uniwersytety powinny odpowiedzieć na wszystkie otrzymane wnioski do 15 stycznia.

30.06.2007

Upływa termin dla wniosków spoza UE. Jednak im wcześniej wniosek wpłynie, tym większa szansa na zdobycie miejsca na najbardziej popularnych kursach i w najbardziej popularnych instytucjach.

 

 

Po 30.06.2007-do sierpnia

Następnie wnioski czekają na przydział, a więc na proces przydzielania kandydatów do kursów. Ma to miejsce w sierpniu i wrześniu.

 

 

sierpień-wrzesień

Przydział

Uniwersytety zwykle odpowiadają w ciągu jednego lub dwóch dni.

 

 

STUDENCI PODYPLOMOWI

 

01.09.2006

Początek procedury aplikacyjnej

 

marzec 2007

Większość uniwersytetów spodziewa się otrzymać aplikacje do marca.

 

wrzesień

Przyjmowanie ostatnich aplikacji- jednak wybór będzie dość ograniczony.  

 


 

Ile to będzie kosztować?

Studenci z krajów Unii Europejskiej zapłacą czesne na tych samych zasadach, co studenci ze Zjednoczonego Królestwa/ rodzimi studenci. Będą oni mieli dostęp do program odroczonego czesnego, a więc spłacą czesne po zakończeniu studiów. Procedura tego programu jest wielce skomplikowana, a umieszczone poniżej informacje mają służyć jako przewodnik- prosimy zapoznać się z podanymi linkami w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

Prosimy mieć na względzie, że studenci pochodzący z Unii Europejskiej, którzy nie mieszkali w Zjednoczonym Królestwie w ciągu ostatnich 3 lat, nie mogą ubiegać się o zasiłek na utrzymanie w ten sam sposób, jak rodzimi studenci.

Kto może aplikować?

Strudenci pochądzący z krajów gruby EOG i Szwajcaria, tj. krajów Unii Europejskiej: Austrii, Belgii, Cypru, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Islandii, Włoch, Łotwy, Lichtensteinu, Litwy, Luxemburgu, Malty, Norwegii, Polski, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Holandii, Wielkiej Brytanii.

Studenci muszą przed rozpoczęciem kursu, za który mają opłacić czesne, co najmniej 3 lata w jednym z tych krajów.

Studiowanie w Anglii i Walii

W roku akademickim rozpoczynającym się w 2007r. uniwersytety i szkoły wyższe mogą obciążyć nowych studentów opłatą za kursy w wysokości do 3070 funtów na rok. Maksymalna pobierana opłata nie wzrośnie więcej niż inflacja najwcześniej przed 2010 rokiem.

Studenci mają możliwość wzięcia kredytu studenckiego w celu pokrycia kosztów czesnego. Kredyt będzie wymagał spłaty jedynie wówczas, gdy studenci  ukończą studia i będą zarabiać więcej niż 15 000 funtów rocznie. Odsetki kredytowe będą wzrastać wraz z inflacją lecz komercyjne stopy oprocentowania nie zostaną zastosowane. Student Loans Company[1] opracuje miesięczny plan spłacania kredytu korzystając z identycznych zasad jak te stosowane w stosunku do studentów zamieszkujących w Zjednoczonym Królestwie. Zwrócą oni 9% zarobków klienta ponad próg spłaty (repayment threshold). Biorąc pod uwagę różnicę w kosztach utrzymania, próg spłaty nie może być ustalony na tym samym poziomie co w Zjednoczonym Królestwie.

Więcej informacji na stronach www.dfes.gov.uk/studentsupport . Informacje  studiach w Walii na stronie www.studentfinancewales.co.uk

Studiowanie w Szkocji

Zwykle studenci nie płacą żadnego czesnego za studia w pełnym wymiarze godzin, lecz będą musieli uiścić tzw. Graduale Endowment- jednorazową opłatę po zakończeniu kursu. Opłata ta wynosiła w sezonie 2005-06 2286 funtów, ale nie jest jeszcze ustalona jej wartość na sezon 2006-07.

Więcej informacji na stronie www.student-support-saas.gov.uk

Ubieganie się o pomoc finansową

Studenci z Unii Europejskiej mogą ubiegać się o pomoc finansową wyłącznie na pokrycie czesnego. Formularz aplikacyjny powinien być złożony w każdym roku trwania ich kursu.

Studenci ubiegający się za pośrednictwem UCAS przed lipcem automatycznie otrzymają formularz aplikacyjny dotyczący finansów studenckich. Muszą oni złożyć aplikację nie później niż dziewięć miesięcy po dniu rozpoczęcia studiów (studenci rozpoczynający studia uniwersyteckie we wrześniu muszą złożyć aplikacje do 31 maja).

Więcej informacji

Więcej informacji na stronach internetowych, do których linki umieszczamy poniżej i na stronie

http://www.direct.gov.uk/EducationAndLearning/UniversityAndHigherEducation/StudentFinance/StudentsFromOtherEUCountries/fs/en

lub pod numerem telefonu: +44 142 243 3570

[1] Student Loans Company jest firmą zajmującą się kredytami studenckimi w Wielkiej Brytanii.

 


 

 
 

INWESTUJ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ I REALIZUJ PLANY

PROGRAM PARTNERSKISZUKAJREKLAMAO NAS KONTAKTWY O NAS

Oferta - Au Pair - Nauka i praca - Praca - Kursy językowe - Kursy konwersacji w Anglii i Londynie - Ferie Zimowe 2014 kursy i obozy językowe dla młodzieży 13-17 - Kwatery - Uniwersytety - Forum - Niezbędnik - Kontakt - FAQ - Aktualności - Kursy angielskiego w Londynie - Kursy angielskiego w Anglii - Szkoły języka angielskiego w Londynie - Szkoły języka angielskiego w Anglii

- Tanie rozmowy z Anglii do Polski - Tanie rozmowy do Polski - Tanie rozmowy do Polski z telefonów stacjonarnych - Tanie rozmowy do Polski z telefonów komórkowych  - Darmowe rozmowy do Polski  -Zakwaterownie w Londynie dla grup  - Free calls to Poland - Free calls to Poland from landlines - Free calls to Poland from mobiles - How to call Poland for free from mobile

Ubezpieczenie - Katalog szkół językowych - Internet w Anglii - Promocje - Najpopularniejsze szkoły w Londynie i Anglii - Szkoły językowe w Anglii -

- Kursy językowe w Anglii - Szkoły na mapach - Mapa strony

  

Send mail to info@polskA-Anglia.co.uk with questions or comments about this web site. Advertising/ Reklama
Copyright © 2000-2017 Polska-Anglia Ltd Registered in England No. 8445654. The registered office of the company is 3-4 Bower Terrace, Tonbridge Road, Maidstone, Kent ME16 8RY. Wszystkie prawa zastrzeżone.
No part of this site may be reproduced or stored in a retrieval system.
Every effort has been taken to ensure the accuracy of the content of this site but the publisher cannot be held responsible for the consequences of any errors.  A number of external links exist within the site and the publisher does not endorse any such external links. We recommend: tanie rozmowy do Polski.