image

image

Formularz rezerwacji szko造
1. wype軟ij formularz
2. w ci庵u kilku godzin (maks. 72) otrzymasz kosztorys
3. po potwierdzeniu kosztorysu dokonujesz op豉ty na podstawie faktury
Dane osobowe 
Imi:
 
Nazwisko: 
Data urodzenia:
 
Wykszta販enie:
 
Zaw鏚:
 
Dane kontaktowe 
Ulica: 
Miejscowo嗆:
 
Kod pocztowy:
 
Telefon:
 
Email:
 
Paszport 
Obywatelstwo 
Nr paszportu/dowodu: 
Data wystawienia: 
Kogo powiadomi w razie wypadku : 
Informacje na temat kursu i szko造
Nazwa szko造: 
Rodzaj kursu: 
Inny specjalistyczny: 
Ilo嗆 godzin tygodniowo: 
Godziny kursu (od-do): 
Data rozpocz璚ia: 
Ilo嗆 tygodni: 
Poziom angielskiego: 
Je瞠li nie jeste pewien swojego poziomu znajomo軼i angielskiego, mo瞠sz rozwi您a test w wersji online ,a jego wynik poda poni瞠j:
Wynik testu online w procenach: 
Wynik testu online:  
  
Dost瘼ne opcje dodatkowe (tylko na 篡czenie uczestnika kursu):
Transfer do centrum/kwatery: 

 

Bilet tygodniowy na komunikacj w Londynie: 

 

  
SIM Starter - pakiet startowy w angielskiej sieci kom鏎kowej 3-Mobile. Pakiet zawiera: 1. darmowy SIM z numerem 2. kredyt 3. mo磧iwo嗆 dzwonienia do Polski w ramach kredytu po 10p/min. 
 
Regulamin procesu rezerwacji 

W niniejszym regulaminie ustala si nast瘼uj帷e definicje:

a) Uczestnik - osoba, kt鏎a drog elektroniczn dokona豉 rezerwacji kursu j瞛ykowego
b) Sprzedaj帷y - wskazana przez Uczestnika w zam闚ieniu szko豉 j瞛ykowa
c) polska-anglia ltd. - przedstawiciel Sprzedaj帷ego
d) Formularz zg這szeniowy - formularz umieszczony na stronie www.polska-anglia ltd.
e) Umowa - potwierdzona przez Sprzedaj帷ego, na warunkach niniejszego regulaminu i formularza zg這szeniowego
f)  Koszt rezerwacji - op豉ta administracyjna, kt鏎 pobiera wskazana szko豉 j瞛ykowa
g) Pierwsza wp豉ta - koszt czesnego wraz z kosztem rezerwacji

1. Umowa okre郵a warunki udzia逝 w kursie j瞛ykowym i zostaje zawarta pomi璠zy uczestnikiem kursu j瞛ykowego - dane zgodne z formularzem zg這szeniowym zwanym dalej UCZESTNIKIEM, a wskazanym w formularzu zg這szeniowym SPRZEDAJ。YM. polska-anglia ltd. jest po鈔ednikiem Sprzedajacego. Oznacza to, 瞠 Umowa zawierana jest pomi璠zy Sprzedaj帷ym a Uczestnikiem i zawiera pe軟e warunki rezerwacji kursu j瞛ykowego. Poniewa Umowa jest pomi璠zy Sprzedaj帷ym i Uczestnikiem wszelkie pytania lub reklamacje dotycz帷e kursu j瞛ykowego powinny by kierowane do Sprzedaj帷ego. Pe軟e dane kontaktowo adresowe przesy豉my wraz emailem potwierdzaj帷ym rezerwacj. Umowa ze Sprzedaj帷ym zostanie przes豉na do zatwierdzenia przez Uczestnika drog elektroniczn wraz z podsumowaniem zam闚ienia. Umowa wchodzi w 篡cie po spe軟ieniu warunk闚 okre郵onych w punkcie 3.

2. polska-anglia ltd. zobowi您uje si do dokonania wszelkich czynno軼i rezerwacyjnych w wybranej przez UCZESTNIKA szkole j瞛ykowej i uzyskania dla niego niezb璠nych dokument闚, umo磧iwiaj帷ych wyjazd na kurs i uczestnictwo w nim. Wybrana przez UCZESTNIKA szko豉 j瞛ykowa, reprezentowana przez polska-anglia ltd. zobowi您uje si do zapewnienia realizacji kursu j瞛ykowego. Potwierdzenie rezerwacji przez Uczestnika oznacza zgod na przekazanie danych niezb璠nych przy potwierdzeniu rezeracji Sprzedaj帷emu.

3. Warunkiem uczestnictwa w programie jest dostarczenie wype軟ionego formularza i innych wymaganych dokument闚 oraz wp豉ceniu op豉ty na poczet post瘼owania kwalifikacyjnego w wysoko軼i zale積ej od wybranego programu.

4. Ceny kurs闚 j瞛ykowych podane s w funtach brytyjskich. polska-anglia ltd. przedstawi UCZESTNIKOWI kosztorys wyjazdu w celu u豉twienia dokonania pe軟ej op豉ty. Brak takiego kosztorysu lub b陰d rachunkowy nie stanowi podstawy do braku wp豉ty nale積ej kwoty.

5. W przypadku decyzji UCZESTNIKA o zmianie szko造, terminu kursu, opcji dodatkowych, transferu do/ze szko造, 鈔odka transportu itp. po dokonaniu odpowiednich rezerwacji i wykupieniu biletu/ubezpieczenia przez polska-anglia ltd., ewentualne koszty naliczone z tego tytu逝 przez szko喚/przewo幡ika/ubezpieczyciela obci捫aj UCZESTNIKA. Powy窺ze zmiany przyjmowane b璠 tylko w formie pisemnej pod rygorem ich nieuwzgl璠nienia. polska-anglia ltd. zastrzega sobie prawo naliczenia dodatkowej op豉ty za dokonanie zmian.

9. polska-anglia ltd. nie ponosi odpowiedzialno軼i za op騧nienia w podr騜y, utrat baga簑 i inne szkody wynik貫 z realizacji przewozu przez przewo幡ika. Ubezpieczenie baga簑 i OC jest obowi您kiem przewo幡ika, warunki te s okre郵one w og鏊nych warunkach przewozu.

7. polska-anglia ltd. nie ponosi odpowiedzialno軼i za zagubienie przez UCZESTNIKA paszportu, biletu, pieni璠zy oraz innych rzeczy b璠帷ych w jego posiadaniu.

8. UCZESTNIK sam op豉ca koszty przejazdu z miejsca zakwaterowania do szko造.

9. Nie przys逝guje zwrot wniesionych op豉t w przypadku karnego usuni璚ia UCZESTNIKA z kursu, w przypadku drastycznego naruszania regulaminu pobytu.

10. UCZESTNIK jest odpowiedzialny materialnie za szkody spowodowane przez siebie w czasie pobytu na kursie.

11. UCZESTNIK zobowi您any jest do przestrzegania prawa obowi您uj帷ego w kraju pobytu oraz norm zachowania obowi您uj帷ych na terenie szko造 i w miejscu zakwaterowania.

12. polska-anglia ltd. zastrzega sobie w wyj徠kowych przypadkach prawo odwo豉nia kursu lub zmiany jego warunk闚 z przyczyn niezale積ych od siebie, o czym poinformuje UCZESTNIKA kursu. W przypadku nie przyj璚ia nowej oferty, polska-anglia ltd. zwr鏂i wszelkie dotychczasowe op豉ty poniesione przez UCZESTNIKA.

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej UMOWIE zastosowanie maj przepisy prawne Wielkiej Brytanii.

 
Kupuj帷y akceptuje ostatecznie dane zawarte w formularzu zg這szeniowym oraz potwierdza zapoznanie si z regulaminem procesu rezerwacji.
 

 


Dodatkowe informacje:

 

Polityka prywatno軼i

Uwaga: po wys豉niu formularza otworzy si okno potwierdzaj帷e prawid這we przes豉nie danych.

Jak nas znalaz貫:

  

 image