strona głównakatalog kursów językowychjak wybieramy szkoły?  miasta alfabetycznieszkoły na mapach jak rezerwować?promocje
        

 

 

  Przewodnik po Wielkiej Brytanii
Business Certificates - Egzaminy  
Business English Certificates (BEC)
Business Language Testing Service (BULATS)

Firmy oraz uczelnie uznające certyfikaty

 

Business English Certificates  (BEC)

BEC posiadają trzy stopnie zaawansowania w znajomości  języka biznesowego :BEC Preliminary,  BEC Vantage i BEC Higher. Możliwość zdawania tych egzaminów ma każdy dorosły w wieku od 16 lat, który jest zainteresowany rozpoczęciem kariery w biznesie, bądź pracując już w tej branży, potrzebuje odpowiednich kwalifikacji. Centra egzaminacyjne, których jest więcej niż 350, znajdują się w ponad 50 krajach. W Polsce w każdym  mieście wojewódzkim znajduje się jedno centrum.

 

BEC PRELIMINARY

Egzamin ocenia zdolności językowe kandydata w kontekście komunikacji biznesowej. Certyfikat BEC P spełnia takie kwalifikacje:

·          at Council of Europe’s Threshold Level (B1) for general language proficiency

·          entry level 3 in the UK National Qualifications Framework

 

Egzamin składa się z trzech części:

1)      Czytanie i pisanie (Test of Reading and Writing)  ( 1 godzina i 30 minut )

Czytanie wymaga rozwiązania testu wielokrotnego wyboru, połączeń i uzupełnień oraz udzielenia odpowiedzi PRAWDA/ FAŁSZ/ NIE WSPOMNIANE na podstawie 7 tekstów.

Pisanie wymaga od nas zrobienia dwóch  obowiązkowych zadań.  Pierwsze z nich jest w formie informacji, mającej za zadanie spełnić rolę komunikacyjną wewnątrz firmy (30-40 wyrazów). Natomiast drugie polega na stworzeniu tekstu opartego na pasażu. Jego treść powinna mieścić się w 60-80 wyrazach.

2)      Rozumienie ze słuchu (Test of  Listening)  ( ok.40 minut )

Na podstawie czterech tekstów ( mogą to być: monologi, dialogi np. wywiady, dyskusje, rozmowy i wiadomości telefoniczne ) należy rozwiązać test wielokrotnego wyboru i uzupełnień.

3)      Mówienie (Test of Speaking)  ( ok.12 minut na parę kandydatów )

Standardowo dwóch zdających przepytywanych jest przez dwóch egzaminatorów. W przypadku gdy liczba kandydatów jest nieparzysta, wtedy ostatni uczniowie przepytywani są w trójkę. W pierwszej części zdający odpowiadają na serię pytań, w drugiej przedstawiają 1-minutową prezentację na temat podanych przez egzaminatorów. Trzecią częścią jest wspólne rozwiązanie przez kandydatów problemu lub zadania. Czwartą natomiast dyskusja  pomiędzy zdającymi a egzaminatorami.

Rezultaty:

Zdający otrzymuje jedną ogólną ocenę za cały egzamin. Każda część: Reading, Writing, Listening i Speaking  stanowi osobno 25% całościowej oceny. Nie ma minimalnej granicy jaką należy przekroczyć w każdej z części aby zdać egzamin. Dostając jednak wyniki będziemy mieli wyszczególnione jak poradziliśmy sobie z poszczególnymi częściami egzaminu. Oto kryteria: Exceptional (wyjątkowy)- Good (dobry)- Borderline (graniczący)- Weak (słaby).

Oto oceny jakie można otrzymać za cały egzamin:

Zdane : Pass with Merit i Pass

Niezdane : Narrow Fail i Fail

 

 

BEC VANTAGE

Egzamin ocenia wiedzę kandydata pod kątem języka biznesowego. Certyfikat BEC V spełnia takie kwalifikacje:

·          at Council of Europe’s Vantage Level B2

·          entry level 1 in the UK National Qualifications Framework.

 

Egzamin składa się z czterech części:

1)      Czytanie (Test of Reading)  ( 1 godzina )

Czytanie wymaga rozwiązania testu wielokrotnego wyboru, połączeń i uzupełnień oraz identyfikacji błędów na podstawie 5 tekstów.

2)      Pisanie (Test of Writing)  ( 45 minut )

Pisanie składa się z dwóch zadań. Pierwsze z nich jest w formie informacji mającej za zadanie spełnić rolę komunikacyjna wewnątrz firmy (ok.40-50 wyrazów). W drugiej części należy napisać krótki raport, propozycję lub kawałek korespondencji biznesowej opartej na niedługim pasażu dostarczonym na egzaminie. Wypowiedź powinna zawierać od 120 do 140 wyrazów.

3)      Rozumienie ze słuchu (Test of Listening)  ( ok.40 minut )

Na podstawie trzech tekstów (mogą to być: monologi, dialogi np. wywiady, dyskusje, rozmowy i wiadomości telefoniczne) należy rozwiązać test wielokrotnego wyboru, uzupełnić brakujące pojedyncze wyrazy i notatki.

4)      Mówienie (Test of Speaking)  ( ok.14 minut na parę zdających )

Standardowo dwóch zdających przepytywanych jest przez dwóch egzaminatorów. W przypadku gdy liczba kandydatów jest nieparzysta, wtedy ostatni uczniowie przepytywani są w trójkę. W pierwszej części zdający odpowiadają na serię pytań, w drugiej przedstawiają 1-minutową prezentację na temat podanych przez egzaminatorów. Trzecią częścią jest wspólne rozwiązanie przez kandydatów problemu lub zadania. Czwartą natomiast dyskusja  pomiędzy zdającymi a egzaminatorami.

Rezultaty:

Zdający otrzymuje jedną ogólną ocenę za cały egzamin. Każda część: Reading, Writing, Listening i Speaking  stanowi osobno 25% całościowej oceny. Nie ma minimalnej granicy jaką należy przekroczyć w każdej z części aby zdać egzamin. Dostając jednak wyniki będziemy mieli wyszczególnione jak poradziliśmy sobie z poszczególnymi częściami egzaminu. Oto kryteria: Exceptional (wyjątkowy)- Good (dobry)- Borderline (graniczący)- Weak (słaby).

Oto oceny jakie możesz otrzymać za cały egzamin:

Zdane : A, B, C

Niezdane : D, E

 

 

BEC HIGHER

Najwyższy egzamin z serii BEC ocenia wiedzę kandydata w języku biznesowym. Certyfikat BEC H spełnia takie kwalifikacje :

·          at Council of Europe’s Effective Operational Proficiency Level C1

·          entry level 2 in the UK National Qualifications Framework

 

Egzamin składa się z czterech części :

1)      Czytanie (Test of Reading)  ( 1 godzina )

Czytanie wymaga rozwiązania testu wielokrotnego wyboru, połączeń i uzupełnień pojedynczych wyrazów i zdań oraz identyfikacji błędów na podstawie 6 tekstów.

2)      Pisanie (Test of Writing)  ( 1 godzina i 10 minut )

Pisanie składa się z dwóch części. Pierwsza z nich jest obowiązkowa i polega na napisaniu krótkiego raportu opartego na graficznym rysunku dostarczonym na egzaminie. Wypowiedź powinna być w limicie 120-140 słów. W drugiej części należy napisać raport, propozycję lub korespondencję biznesową.

3)      Rozumienie ze słuchu (Test of Listening)  ( ok.40 minut )

Na podstawie trzech tekstów (mogą to być: monologi, dialogi np. wywiady, dyskusje, rozmowy i wiadomości telefoniczne) należy rozwiązać test wielokrotnego wyboru, uzupełnić brakujące pojedyncze wyrazy i notatki.

4)      Mówienie (Test of Speaking)  ( ok.16 minut na parę zdających )

Standardowo dwóch zdających przepytywanych jest przez dwóch egzaminatorów. W przypadku gdy liczba kandydatów jest nieparzysta, wtedy ostatni uczniowie przepytywani są w trójkę. W pierwszej części zdający odpowiadają na serię pytań, w drugiej przedstawiają 1-minutową prezentację na temat podanych przez egzaminatorów. Trzecią częścią jest wspólne rozwiązanie przez kandydatów problemu lub zadania. Czwartą natomiast dyskusja  pomiędzy zdającymi a egzaminatorami.

Rezultaty :

Zdający otrzymuje jedną ogólną ocenę za cały egzamin. Każda część: Reading, Writing, Listening i Speaking  stanowi osobno 25% całościowej oceny. Nie ma minimalnej granicy jaką należy przekroczyć w każdej z części aby zdać egzamin. Dostając jednak wyniki będziemy mieli wyszczególnione jak poradziliśmy sobie z poszczególnymi częściami egzaminu. Oto kryteria: Exceptional (wyjątkowy)- Good (dobry)- Borderline (graniczący)- Weak (słaby).

Oto oceny jakie możesz otrzymać za cały egzamin:

Zdane : A, B, C

Niezdane : D, E

 

 

BUSINESS LANGUAGE TESTING SERVICE  ( BULATS )

BULATS jest serwisem stworzonym na użytek firm i organizacji pragnących sprawdzić poziom języka angielskiego (ze szczególnym naciskiem na jego praktyczne wykorzystanie w biznesie ) swoich pracowników bądź kandydatów na stanowiska pracy.

BULATS udostępnia cztery rodzaje testów. Każdy z nich może być traktowany jako osobny egzamin. Istnieje także możliwość łączenia tych czterech testów w dowolne kombinacje. Oto one :

STANDARD BULATS TEST  (110 minut )

1)      Rozumienie ze słuchu

- rozumienie krótkich fragmentów tekstu

- notowanie wiadomości telefonicznych

- słuchanie dla ogólnego zrozumienia

- rozumienie rozbudowanych konwersacji

 

2)      Reading and Language Knowledge

- rozumienie ogłoszeń i krótkich fragmentów tekstów

- znajdowanie informacji w krótkich tekstach

- rozumienie dłuższych tekstów

- uzupełnianie tekstu (słownictwo)

- uzupełnienie tekstu (gramatyka)

- poprawianie błędów w tekście

 

TEST KOMPUTEROWY  trwa niecałą godzinę i dostępny jest na płytach CD.

THE BULATS SPEAKING TEST

Zdający przepytywani są indywidualnie. Odpowiadają w obecności jednego egzaminatora, jednak cała rozmowa zostaje nagrana i odtworzona przez drugiego egzaminatora w celu prawidłowej i ostatecznej oceny zdającego.

 

1)      Wywiad ( 4minuty )

Zdający odpowiada na pytania egzaminatora dotyczące jego osoby, zainteresowań, pracy, wykształcenia i planów na przyszłość.

2) Prezentacja ( 4 minuty )

Kandydat przedstawia krótka prezentację na jeden z trzech tematów zaproponowanych przez egzaminatora. Następnie musi odpowiedzieć na pytania zadane  w związku z tematem wypowiedzi.

2)      Wymiana informacji i dyskusja ( 4 minuty )

Egzaminator prowadzi dyskusję ze zdającym na szereg tematów, aby ocenić zdolności kandydata do udowadniania swoich racji i opinii oraz argumentowania.

 

THE BULATS WRITING TEST

 

1)      Krótka wiadomość lub list ( 15 minut )

Kandydat pisze 50-60 wyrazową krótka wiadomość lub list oparty na wskazówkach danych na egzaminie.

 

2)      Raport ( 30 minut )

180-200 wyrazowy raport musi być oparty na krótkich instrukcjach. Istnieje wybór z dwóch tematów.

ZDAJĄCY NIE OTRZYMUJE CERTYFIKATU!!! Jedynym dowodem zdawania egzaminu jest pisemny raport wyszczególniający słabości oraz zalety językowej wiedzy kandydata.

Poland

Agencja Konsultingowo-Audytorska I Rachunkowosci Akar

BEC P, BEC V, BEC H

Agencja Posrednictwa Pracy Wakat

BEC P, BEC V, BEC H

ASM - Centrum Analiz I Badan Rynku

BEC P, BEC V, BEC H

Astroman Co. Ltd - Interdisciplinary Research Centre

BEC V, BEC H

B.P.S. Consultants Ltd

BEC V, BEC H

Biuro Doradztwa Personalnego

BEC P, BEC V, BEC H

CityProf

BEC V, BEC H

Clifford Chance

BEC H

Emmerson

BEC P, BEC V, BEC H

First Public Relations

BEC H

FPL Consultant

BEC H

Hotel Polski "Pod Bialym Orlem"

BEC P, BEC V, BEC H

Hotel Poznan

BEC P, BEC V, BEC H

Kapsch Telecom

BEC V, BEC H

Mediacom Warszawa

BEC P, BEC V, BEC H

MediaRel

BEC P, BEC V, BEC H

Nexus Consultants

BEC P, BEC V, BEC H

Notio Personnel Progress Assistance

BEC P, BEC V, BEC H

Polish Travel Quo Vadis Ltd

BEC P, BEC V, BEC H

Powszechny Bank Kredytowy SA

BEC P, BEC V

PPH Optomer

BEC V, BEC H

PTE Dom SA

BEC P, BEC V, BEC H

Publicis Sp

BEC V, BEC H

Rzeszowski Bank Regionalny SA

BEC P, BEC V, BEC H

Sigma International Ltd

BEC V, BEC H

SIM Spólka Inyznierów

BEC P, BEC V, BEC H

Zurich Solidarni PTE SA

BEC P, BEC V, BEC H

United Kingdom

Abertay University, Dundee

BEC H

Bath University

BEC H

Bell College of Technology

BEC H

Birmingham College of Food, Tourism and Creative Studies

BEC H

Bolton Institute of Higher Education

BEC H

Bradford University

BEC H

Brighton University

BEC V, BEC H

Brunel University

BEC H

Canterbury Christ Church University College

BEC H

City University

BEC H

College of St Mark and St John

BEC H

Derby University

BEC H

East Grinstead Adult Education Centre

BEC H

East London University

BEC H

Edinburgh College of Art

BEC H

European School of Osteopathy

BEC H

Exeter University

BEC H

Farnborough College of Technology

BEC H

Glamorgan University

BEC H

Gloucestershire, University of

BEC H

Harper Adams University College

BEC H

Heriot-Watt University, Edinburgh

BEC H

Huddersfield University

BEC H

Hull University

BEC H

Keele University

BEC H

Kent University, Canterbury

BEC H

Leeds University

BEC H

Leeds, Trinity and All Saints College

BEC H

Leicester University

BEC H

Liverpool Hope

BEC H

Liverpool Institute for Performing Arts

BEC H

Liverpool University

BEC H

London College, University College Kensington

BEC H

London Guildhall University

BEC H

London Institute

BEC H

Luton University

BEC H

Manchester Metropolitan University

BEC H

Milton Keynes College

BEC H

North East Wales Institute of Higher Education

BEC H

North London University

BEC H

Northumbria University, Newcastle

BEC H

Oxford Brookes University

BEC V

Paisley University - Business School

BEC H

Plymouth College of Art and Design

BEC H

Queen Margaret University College, Edinburgh

BEC H

Queen Mary and Westfield College (University of London)

BEC H

Queen's University of Belfast

BEC H

 
 

 

 
 

INWESTUJ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ I REALIZUJ PLANY

PROGRAM PARTNERSKISZUKAJREKLAMAO NAS KONTAKTWY O NAS

Oferta - Au Pair - Nauka i praca - Praca - Kursy językowe - Kursy konwersacji w Anglii i Londynie - Ferie Zimowe 2014 kursy i obozy językowe dla młodzieży 13-17 - Kwatery - Uniwersytety - Forum - Niezbędnik - Kontakt - FAQ - Aktualności - Kursy angielskiego w Londynie - Kursy angielskiego w Anglii - Szkoły języka angielskiego w Londynie - Szkoły języka angielskiego w Anglii

- Tanie rozmowy z Anglii do Polski - Tanie rozmowy do Polski - Tanie rozmowy do Polski z telefonów stacjonarnych - Tanie rozmowy do Polski z telefonów komórkowych  - Darmowe rozmowy do Polski  -Zakwaterownie w Londynie dla grup  - Free calls to Poland - Free calls to Poland from landlines - Free calls to Poland from mobiles - How to call Poland for free from mobile

Ubezpieczenie - Katalog szkół językowych - Internet w Anglii - Promocje - Najpopularniejsze szkoły w Londynie i Anglii - Szkoły językowe w Anglii -

- Kursy językowe w Anglii - Szkoły na mapach - Mapa strony

  

Send mail to info@polskA-Anglia.co.uk with questions or comments about this web site. Advertising/ Reklama
Copyright © 2000-2017 Polska-Anglia Ltd Registered in England No. 8445654. The registered office of the company is 3-4 Bower Terrace, Tonbridge Road, Maidstone, Kent ME16 8RY. Wszystkie prawa zastrzeżone.
No part of this site may be reproduced or stored in a retrieval system.
Every effort has been taken to ensure the accuracy of the content of this site but the publisher cannot be held responsible for the consequences of any errors.  A number of external links exist within the site and the publisher does not endorse any such external links. We recommend: tanie rozmowy do Polski.